Betere investeringsbeslissingen voor durfkapitalisten

25 mei 2022
Onderzoek

Om investeringsbeslissingen voor startende bedrijven beter te onderbouwen moet je eerdere financieringsbronnen onder de loep nemen. Dit brengt investeerders en ondernemers dichterbij elkaar en helpt innovatieve ondernemers sneller aan financiering en groei. Deze conclusie trekt Job Andreoli, die vandaag promoveert aan Nyenrode Business Universiteit met zijn onderzoek 'Entrepreneurial Finance: towards determinants for early-stage investments'.

Andreoli hoopt dat investeerders en ondernemers elkaar beter kunnen vinden. “De natuurlijke afstand moet verkleinen, waardoor zij betere investeringen kunnen doen en ondernemers meer mogelijkheden krijgen om kansrijke initiatieven uit te werken. Kapitaal zit niet alleen in geld, maar ook in betrokkenheid van investeerders door hun kennis, netwerk en ervaring.”

Zoeken naar gemeenschappelijke basis

In de wetenschappelijke literatuur over durfkapitaal voor startende bedrijven is veel aandacht voor het feit dat ondernemers en investeerders elk hun eigen doelen en prioriteiten hebben en nog te weinig van elkaar weten. Dat is met name een probleem voor startende bedrijven omdat zij risicovoller zijn: hun propositie is nog in ontwikkeling en ze hebben nog een beperkte markt validatie. Tegelijkertijd zijn juist deze startende bedrijven van groot maatschappelijk belang, door hun bewezen bijdrage aan economische groei en vernieuwing. Daarom vraagt de financiering van hun onderneming om speciale aandacht en is het belangrijk om op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke basis voor investeerder en ondernemer.

Slimmere en betere investeringsselectie

Op dit moment kijken investeerders vooral naar de ondernemer en het bedrijf om een investering op waarde te schatten. Bij de ondernemer kijkt hij naar elementen als het CV, ervaring en achtergrond. Bij het bedrijf gaat het onder andere om de concurrentie, het businessplan, de industrie en de marktomvang. Het gebrek aan empirische data beperkt nu de mogelijkheden om de investering op deze twee elementen te beoordelen.

Ontwikkeling van privaat naar publiek

Andreoli stelt dat een derde categorie moet worden toegevoegd, namelijk prior funding sources (eerdere financieringsbronnen). Vormen voor vroege fase fianciering zijn de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling. “Steeds vaker ontstaan naast traditionele private financieringsvormen als Business Angels en Venture Capital, nieuwe financieringsvormen voor startende ondernemingen. Denk aan crowdfunding en ICO’s (Initial Coin Offerings / Blockchain based funding) welke in een vroeg stadium kunnen worden ingezet.

Opvallend is dat deze financieringsvormen in tegenstelling tot traditionele financieringsvormen niet privaat maar publiek zijn. Ze zijn dus wel onderdeel van Entrepreneurial Finance, maar niet privaat. En dat zorgt voor een andere signaalwaarde voor een volgende investeerder. De investeerder komt niet langer naar de ondernemer, maar de ondernemer deelt zijn of haar idee op een platform om investering te werven. Deze informatie kan helpen bij de afweging om kapitaal in te zetten en zo investeringsrendement voor investeerder en maatschappij te vergroten.”

Bevorderen van groei en inspiratie

De promovendus wil met zijn onderzoek bijdragen aan het investeren in beloftevolle en vernieuwende initiatieven en zo het bevorderen van economische groei. “De investeringsmarkt groeit en is cruciaal voor de wereldwijde economische ontwikkeling. Zeker de creatie van nieuwe banen vindt met name plaats door nieuwe initiatieven en innovatie, evenals medewerker inspiratie en inspraak, veel meer dan van en in de gevestigde corporate wereld.”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.