Bredere kijk door toepassing praktijkvoorbeeld

13 april 2022
Onderwijs

Sil Bolenius is Assistant Production Manager bij Sekisui Alveo, een van oorsprong Japans bedrijf dat foam produceert voor toepassingen in onder andere de medische wereld, de bouw en de automotive industrie. De Europese marktleider zet in op Lean werken, en Sil wilde dit kunnen vertalen naar praktische toepassingen op operationeel niveau. Hij volgde daarom het Lean Leadership Program: “Het heeft me een bredere kijk én meer scherpte gegeven.”

Sil heeft eerder al de Lean Six Sigma Green Belt behaald. Zijn manager behaalde de Black Belt via het Lean Management Instituut, en via hem werd Nyenrode aangeraden voor een verdieping op het gebied van de praktische toepassing van de Lean methode. “Ik heb me vooral gericht op het elimineren van verspilling en hoe kostenbesparingen doorgevoerd kunnen worden. Dit is bij ons namelijk behoorlijk complex, doordat we werken met 60.000 verschillende varianten foam. Het tweedaagse programma heeft me veel praktische toepassingen opgeleverd om verbeteringen door te kunnen voeren.”

Van strategie naar operationele acties

Het onderdeel Strategy Deployment - waar strategische doelstellingen worden vertaald naar operationele doelstellingen – was voor Sil erg inspirerend,: “We hebben het SQDC-principe – waarmee KPI’s worden vertaald naar de vier gebieden Safety, Quality, Delivery en Cost – toegepast op een praktijkvoorbeeld. Hierdoor leerde ik om niet teveel te focussen op details, zodat je kunt kijken naar wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ik kende het principe al vanuit de Green Belt, maar het programma geeft echt een verdieping op dit gebied.” Sil vertelt dat je geen Green Belt nodig hebt, omdat de basis tijdens de eerste dag ook goed uitgelegd wordt: “Maar wanneer je al wat basiskennis hebt kun je wel beter inzoomen op de praktijk.”

Andere inzichten door praktijkoefening

Samen met twaalf andere deelnemers volgde Sil het Lean Leadership Program in december 2020. “Het niveau van de studenten was erg hoog en wat me vooral opviel was dat zij zeer uiteenlopende functies hadden. Er was een rechter, een directeur, iemand vanuit de overheid. Daardoor konden we goed de dialoog aangaan en andere inzichten opdoen. Doordat we een specifieke casus in het SQDC-framework plaatsten ontstonden er uiteenlopende discussies, waar iedereen automatisch vanuit zijn of haar eigen vakgebied naar kijkt. Doordat dit goed werd begeleid door de trainer hebben we geleerd om altijd naar het grotere geheel te kijken. Dit heeft mij in mijn werk ook een bredere kijk gegeven.”

Maak het visueel

Sil geeft aan ook het belang van visueel management mee te hebben gekregen: “Door de praktijkoefening hebben we gemerkt dat wanneer je een probleem visueel uitwerkt, je eigenlijk pas ziet hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Wanneer je dit niet doet mis je belangrijke gebieden uit het SQDC-framework die ook worden geraakt. Hierdoor heb ik zelf ook meer scherpte gekregen in het bekijken van verbetervoorstellen vanuit mijn team: hebben ze bijvoorbeeld wel overal aan gedacht in hun analyse? Of denken ze nog teveel vanuit hun eigen vakgebied? Ik probeer mijn team hier vervolgens ook op te coachen zodat zij dit zelf ook leren.”

Iedere ochtend issues oppakken

Een praktische aanpassing binnen de organisatie, die Sil heeft meegenomen vanuit het programma, is om iedere ochtend een stand-up meeting te houden met de stakeholders. “We kijken gezamenlijk welke issues er zijn met interne klanten door problemen bij operations, wat hier de oorzaak van is, en hoe we dit kunnen voorkomen. Wanneer de issues direct gerelateerd zijn aan onze KPI’s komen ze op een post-it en is het doel om ze binnen 24 uur op te pakken.” De meetings zijn niet nieuw voor Sil, maar de insteek wel: “Voorheen gebruikten stakeholders de meetings vooral als podium om issues aan te kaarten. Nu zorgen we voor een goede voorbereiding, maken we het visueel met A3-vellen, kijken we naar acties die we direct op kunnen pakken en de rest bespreken we later. Zo is er op een simpele manier meer structuur én krijgen we meer gedaan."

In het Lean Leadership Program leer je als leidinggevende in twee dagen welke Lean methoden en technieken jij vanuit je rol kan inzetten voor verschillende vraagstukken. In het programma wordt theorie behandeld en ga je aan de slag in simulaties met de nieuw opgedane kennis en vaardigheden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.