‘CFO’s: leer om je heen te kijken in 360 graden’

19 december 2016
Onderwijs

‘Als ondernemer word je altijd blootgesteld aan risico’s in de vorm van mogelijkheden en kansen, maar ook in de vorm van onzekerheden. Aan jou de taak om zorgvuldige beslissingen te nemen, risico’s scherp te zien en deze ook durven te nemen’, aldus prof. dr. Jaap Koelewijn. Koelewijn is kerndocent Risico en Financiering, onderdeel van de opleiding Food & Finance. ‘Tijdens deze module krijg je geen oneliners en quotes, maar een gereedschapskist om aan de slag te gaan binnen je eigen onderneming.’

Bij een commerciële onderneming ligt het accent op winst. Maar winst gaat gepaard met risico. De effecten van de kredietcrisis zijn nog steeds aanwezig en banken zijn voorzichtig met het verstrekken van een lening. Daarom is het belangrijk om te bepalen waar de waarde van de eigen onderneming ligt. Door middel van uitgebreide analyses op het gebied van waardecreatie, risicomanagement en bedrijfswaardering leren studenten in verschillende blokken hoe deze waarden zich tot elkaar verhouden. ‘Door deze handvatten leren de studenten hoe ze de onderneming beter aan kunnen sturen op elk gebied’, vertelt Koelewijn.

In de module Risico en Financiering wordt ingezoomd op het perspectief van een CFO. Koelewijn: ‘Een CFO is niet alleen de spin in het financiële web, maar is ook de aangewezen persoon wanneer het aankomt op tactische en strategische beslissingen nemen. Door de verschillende invalshoeken leren ondernemers hoe zij als CFO 360 graden om zich heen kunnen kijken.’

Grip op je eigen onderneming

De module bestaat uit drie thema’s, waarbij waardecreatie centraal staat. De thema’s worden niet alleen behandeld vanuit het perspectief van de onderneming zelf, maar ook vanuit het standpunt van de vermogensverschaffers in internationale en Europese kaders:1. Waardecreatie: wat is waarde precies? Hoe bepaal ik hoe mijn onderneming waarde creëert? Hoe creëer ik toegevoegde waarde?2. Risicomanagement: welke risico’s bestaan er binnen mijn onderneming? In welke mate loopt mijn onderneming risico op financieel gebied? Hoe ver gaan wij in deze risico’s? Hoe beheers ik deze risico’s? Welke instrumenten heb ik om de risico’s te reduceren?3: De veranderende wereld: Hoe handel ik bij een verkeerde beslissing? Hoe denken managers? Hoe ga ik om met de nieuwe technologie?

Daarnaast worden relevante casussen uit de foodsector behandeld om zo bewust te worden van de toepassing van deze drie thema’s in de praktijk. Studenten krijgen zelf ook de opdracht om een casus uit de onderneming mee te nemen, zodat zij ervaringen uit kunnen uitwisselen.

Gastsprekers

Om nog meer kennis uit de praktijk mee te geven, vertellen tijdens deze module enkele professionals uit de foodsector over hun eigen ervaringen. Zo vertelt een interim-manager over de herstructurering van een bedrijf in de foodsector. De tweede gastspreker is een CFO van De Nederlandsche Bank. Koelewijn: ‘Na deze module snappen ondernemers waar ze op moeten letten als ze cijfers zien, waar een bedrijf in financieel opzicht staat en wat een bedrijf in financieel opzicht doet. Zo krijgt een ondernemer vervolgens zelf meer grip op deze situaties.’

Verandering

De grenzen van de financiële wereld vervagen steeds meer. Tegenwoordig is menselijk gedrag een belangrijke verklaring voor de ontwikkelingen op de financiële markten. Ook hier wordt aandacht aan besteed door middel van actuele voorbeelden, zoals fluctuerende grondstofprijzen en politieke veranderingen. Koelewijn: ‘Wij geven de studenten zoveel mogelijk kennis in theorie en praktijk. Hierdoor gaan ze op een andere manier om met finance en gaan ze hier op een andere manier over denken. Zo kunnen zij zelf persoonlijk en inhoudelijk verder op dit gebied.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.