Colleges tot 1 juni veelal digitaal, aanvullende maatregelen van kracht

24 maart 2020
Over Nyenrode

Op 23 maart heeft de regering aangescherpte maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk af te remmen. In navolging daarvan neemt Nyenrode Business Universiteit de volgende aanvullende maatregelen:

Geen fysieke colleges, leergangen en andere bijeenkomsten tot 1 juni.

Voor de meeste programma’s vinden colleges sinds vorige week inmiddels online plaats. Voor enkele programma’s waar interactie een belangrijk onderdeel van de leerervaring bepaalt, worden nieuwe oplossingen bedacht. Met de nieuwe datum van 1 juni is online college volgen de komende periode het ‘nieuwe normaal’. De Nyenrode docenten en programmamanagers werken hard om de online leerervaring verder door te ontwikkelen en zo goed mogelijk te maken. Een projectteam online learning ondersteunt hierbij met advies en technische support. Studenten en deelnemers worden via programmamanagement op de hoogte gehouden over de online colleges.

Voorgenomen bijeenkomsten in kleinere kring op Nyenrode aangaande examens, promoties, oraties en andere bijeenkomsten, vinden vanaf vandaag alleen nog maar online plaats, of worden tot nader order uitgesteld.

Omdat nu ook bijeenkomsten van minder dan 100 mensen door de overheid zijn verboden, vinden ook de nog geplande tentamens, promoties, oraties en andere bijeenkomsten niet meer plaats op locatie. De examencommissie onderzoekt welke tentamens mogelijk mondeling, als ‘take home’ of online kunnen worden afgenomen en welke moeten worden uitgesteld. Studenten krijgen hierover informatie via programmamanagement.

Promoties kunnen eveneens niet meer fysiek plaatsvinden. Het PHd program office overlegt met de kandidaten of promoties virtueel zullen plaatsvinden, of worden verplaatst naar later dit jaar. 

Gemeenschappelijke ruimtes voor studenten op campus worden afgesloten.

Voor de studenten die nog op campus verblijven worden de gemeenschappelijke ruimtes afgesloten. De Campus Dean is in overleg met de studenten over hoe zij onder de geldende overheidsmaatregelen de komende periode hun samenleven op campus het beste kunnen vormgeven. Nyenrode zal daarbij ook hulp aanbieden om het verblijf ondanks deze maatregelen toch zo aangenaam mogelijk te maken.

De bibliotheek is enkel op afspraak open voor datastream activiteiten.

Studenten die aan hun scriptie werken en waarbij toegang tot de datastream essentieel is kunnen op afspraak terecht in de bibliotheek. Dit geldt op werkdagen voor zowel de bibliotheek in Breukelen als in Amsterdam. Studenten kunnen een afspraak maken via library@nyenrode.nl.

De studiegelegenheden zijn gesloten.

In Breukelen zijn om het verkeer op de campus in Breukelen te minimaliseren de cubicles en de bibliotheek voor gebruik als studieruimte per direct gesloten. De locatie Amsterdam is gesloten voor algemeen gebruik, behalve voor het op afspraak gebruiken van de datastream. Gebruik van de datastream in Breukelen blijft eveneens op afspraak mogelijk.

Alle medewerkers werken vanuit huis.

Het grootste deel van de Nyenrode medewerkers werkte al van huis. Vanaf 23 maart zullen alle medewerkers vanuit huis werken, tenzij er een zwaarwegende reden is om vanaf de Nyenrode locatie te werken. Dit geldt voor essentiële locatie gebonden werkzaamheden. Voor deze medewerkers gelden de voorzorgsmaatregelen zoals die zijn opgelegd door de overheid zoals 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en geen samenkomsten van meer dan drie personen

Alle maatregelen gelden tot 1 juni, onder voorbehoud van nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid.

We realiseren ons dat de omstandigheden voor iedereen in de Nyenrode community het uiterst vergen. Wij werken er onverminderd hard aan om de leerervaring voor alle studenten en deelnemers zo goed mogelijk te maken. We ervaren de veerkracht en flexibiliteit van velen gedurende deze periode. We zijn ervan overtuigd dat met gezamenlijke inspanning, creativiteit en doorzettingsvermogen het leren, ontwikkelen en groeien van onze studenten en deelnemers ook in deze uitdagende periode zijn weg vindt.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.