Corporate Governance hervormen op Europees niveau

Impact case van de maand: The Modern Corporation Project

14 januari 2022
Onderzoek

In 2013 startten dr. Jeroen Veldman en professor Hugh Wilmott het Modern Corporation Project. In dit project zochten zij naar goed onderbouwde en uitvoerbare hervormingen op het gebied van corporate governance. Het doel? Het ondersteunen van stakeholders om concreet stappen te zetten in het onderkennen van en het omgaan met de link tussen corporate governance en systeemrisico’s, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid.

Omdat de huidige theorie en praktijk van ondernemingsbestuur (corporate governance) sterk gefocust blijft op de korte termijn, krijgen andere belangen weinig prioriteit en weinig aandacht. Samen met internationale academici op het gebied van ondernemingsrecht, management, economie, politiek en accountancy, brachten de onderzoekers deze tekortkomingen en de mogelijkheden voor goed onderbouwde en uitvoerbare hervormingen in kaart. En daarmee bieden ze raden van bestuur, raden van commissarissen en investeerders handvatten om bredere belangen en de langere termijn concreet een plek te geven.

Op Europees niveau

Het project heeft op een aantal vlakken invloed gehad op de denkwijze over het belang van corporate governance in EU-beleidsvorming. Een reeks workshops in zowel de EU als de VS met bedrijfsleiders, investeerders, regelgevers en academici vormde de basis voor een rapport met praktische hervormingsvoorstellen op het vlak van vennootschapsrecht, rapportage en financiën. Deze aanbevelingen hebben invloed gehad op de adoptie van ‘sustainable corporate governance’ in het rapport van de High-Level Expert Group on Sustainable Finance. Verder heeft het project invloed gehad op de discussie over de verduidelijking van de taken van bestuurders met betrekking tot duurzaamheid en de langetermijnbelangen van ondernemingen in de EU. Tot slot leverde het project input voor de EU-richtlijn voor niet-financiële verslaglegging, nu bekend als de richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging van ondernemingen. Het project ontving hiervoor de International Impactful Collaboration Award 2019 door de Academy of Management (AOM) Practice Theme Committee & International Theme Committees.

13 januari 2022

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.