Pensioenbegunstigden willen democratisering van pensioenstelsel

21 februari 2017
Onderzoek

Pensioenbegunstigden willen een grotere mate van betrokkenheid en een grotere vrijheid en extra keuzes als het gaat om de vraag waar hun pensioen geïnvesteerd moet worden en met welk doel. Dit is een van de hoofdconclusies van Giorgos Apostolakis in zijn dissertatie ‘Maatschappelijk Verantwoord Investeren en Impact-investeringen in het Collectieve Pensioensysteem’, waarmee hij op dinsdag 21 februari promoveerde aan Nyenrode Business Universiteit.

Het Nederlandse pensioensysteem is gebaseerd op verplichte bijdragen en biedt slechts in beperkte mate ruimte om pensioengerechtigden erbij te betrekken. De belangrijkste onderzoeksvragen in de dissertatie van de heer Apostokalis zijn of er onder pensioengerechtigden een grotere voorkeur bestaat voor een groter aantal keuzes en grotere betrokkenheid bij pensioenzaken, wat de houdingen en wensen van pensioengerechtigden zijn met betrekking tot maatschappelijk verantwoorde investeringen en in hoeverre pensioengerechtigden in staat zijn om consequente keuzes te maken.

Meer vrijheid

Pensioenbegunstigden willen een grotere mate van vrijheid hebben in de vorm van ruimere keuzes, hetgeen hun positieve houding weergeeft ten opzichte van verantwoorde investeringspakketten. De heer Apostolakis stelt dat pensioenbegunstigden een grotere betrokkenheid wensen, evenals een grotere vrijheid en extra keuzes als het gaat om de vraag waar hun pensioenkapitaal moet worden geïnvesteerd en met welk doel. Ze hebben een positieve houding ten opzichte van verantwoorde investeringen en ze zijn bereid om de extra kosten te dragen die hun keuzes met zich meebrengen wanneer de kenmerken van deze keuzes dichter bij hun inherente waarden liggen.

Financieel onderwijs

Met een passende keuzearchitectuur zouden pensioenbegunstigden in staat worden gesteld om betere keuzes te maken. Een dergelijke aanpak is erop gericht om afwijkende gedragspatronen en inconsequente besluiten terug te dringen. De heer Apostokalis adviseert om door pensioenbegunstigden te betrekken, het democratisch tekort te verkleinen. Bewustzijn rondom het pensioen is laag, met name bij jongere generaties. Uitbereiding van financieel onderwijs is nodig om een groter begrip te kweken voor van bepaalde investeringskeuzes. Beter begrip van de voorkeuren van pensioenbegunstigden, zal bijdragen aan een passende keuzearchitectuur. Toepassing van een keuzearchitectuur die speciaal hiervoor is ontworpen zou de keuzes van mensen moeten verbeteren en psychologische afstand met betrekking tot lange termijn effecten van investeringen moeten verkleinen.

De samenvatting van de dissertatie van Giorgos Apostolakis is hier te downloaden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.