Digitale transformatie: impact op mens en organisatie

Boekpresentatie research papers leergang IT Regie Management

17 februari 2016
Onderwijs

Met welke actuele problematiek houden hoogwaardige IT managers zich bezig? Vanuit verschillende invalshoeken hebben de deelnemers aan de eerste leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent deze vraag behandeld. In het boek IT Regie en Digitale Transformatie zijn de samenvattingen van hun papers opgenomen, onder redactie van prof. dr. Lineke Sneller RC. Het boek is op 18 februari 2016 feestelijk gepresenteerd.

In de bundel zijn de bijdragen van de deelnemers aan de leergang gerangschikt rondom drie thema’s, gerelateerd aan de digitale transformatie. Het eerste thema betreft de gevolgen van de digitale transformatie voor vier verschillende sectoren in de economie. Het tweede thema behandelt de invloed op organisatievormen en relaties tussen de schakels in de keten van de informatievoorziening. Het laatste thema gaat in op de impact van de digitale transformatie op individuen, waarbij met name de veranderende rollen van de chief information officer en IT-regisseur wordt beschreven.

Revolutionaire of evolutionaire verandering
Prof. dr. Lineke Sneller: “IT brengt grote veranderingen teweeg in onze maatschappij, wat wij in dit verband digitale transformatie noemen. Het zijn revolutionaire of evolutionaire veranderingen van business modellen als gevolg van internet en mobiele technologie, grootschalige data en kunstmatige intelligentie. De invloed van digitale transformatie op onze economie is enorm. De papers van de deelnemers aan de leergang geven een goed beeld van de actuele problematiek waar IT managers dagelijks mee omgaan.”

Leergang
Het boek is het eindresultaat van de leergang IT Regie Management, in 2015 gestart door Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent. De leergang is gemaakt voor ervaren ICT-managers die zich verder willen ontwikkelen in regievoering over de hele keten van informatievoorziening. In september 2016 gaat de leergang opnieuw van start. Meer informatie hierover is op te vragen via Sietse Bergstra van Interexcellent via 035 5280430 of sietse.bergstra@interexcellent.nl.

Het boek IT Regie en Digitale Transformatie is in pdf vorm hieronder te downloaden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.