Diversiteit brengt welvaart voor iedereen

Verslag van het seminar ‘Diversity, Equity & Inclusion’ op Nyenrode

24 oktober 2022
Onderwijs

“Meer dan een kwart van de Nederlandse werknemers ervaart discriminatie. Dit heeft als gevolg dat werknemers niet optimaal kunnen floreren en dus een bedrijf ook niet. Je loopt enorme kansen mis en zorgt voor sociaal en financieel verlies. Diversiteit brengt welvaart voor iedereen”. Ruben Brave, key note spreker en serial tech entrepreneur, stelde dit op 4 oktober tijdens het seminar over Diversity, Equity & Inclusion op Nyenrode Business Universiteit.

Het seminar werd gegeven naar aanleiding van de Nationale dag van Diversiteit en de ondertekening van het Charter Diversiteit dat op 9 juni 2022 plaatsvond. Brave geeft het volgende aan; “er is een onderscheid tussen bewuste en onbewuste discriminatie. Om erachter te komen wat onze (on)bewuste vooroordelen zijn, dienen we ruimte te creëren en met een open blik te reflecteren. Vervolgens is het goed om de vooroordelen te durven erkennen om ze te kunnen veranderen. Het helpt om je authentiek met anderen te verbinden, echt nieuwsgierig te zijn.”

Let’s change this game

De key note werd gevolgd door een paneldiscussie met Yesim Candan, alumna, columnist en opiniemaker bij RTL Nieuws en Raisa Ghazi, alumna en internationaal spreekster over Inclusief en Ethisch leiderschap. Candan vertelt “Toen ik in 2000 op de campus kwam kreeg ik het idee dat ik hier eigenlijk niet mocht studeren. Ik dacht meteen let’s change this game!” Candan geeft aan dat ze een geweldige tijd op Nyenrode heeft gehad en dat het haar de motivatie en kracht gaf om vooroordelen op nationaal niveau te veranderen.

Ghazi vertelt dat ze blij is dat ze op Nyenrode heeft gestudeerd, maar dat het niet altijd makkelijk was. Ze vertelt dat de plek waar je opgroeit zo bepalend is voor je ontwikkeling. Ze benadrukt dat ze wil bijdragen aan een positieve verandering bij Nyenrode en nodigt uit om een growth mindset te hebben. “Zie uitdagingen als een springplank voor groei. Onze vooroordelen liggen niet vast, succes is proberen, falen, leren en het opnieuw doen. Een growth mindset gaat je helpen om meer inclusief te zijn. Dit stelt je namelijk in staat om met een open blik je vooroordelen te bevragen en eventueel te doen laten veranderen.”

Ik wil dat de mensen me zien voor wie ik ben

De lezing werd afgesloten met een interactief gesprek met Nyenrode collega’s Nina Ponten en Naomi Vervaart, die hun ervaringen deelden over LHBTIQ+ en leven met een beperking. Ponten stelt: “Het is nooit te laat om jezelf opnieuw uit te vinden, niets staat vast, en als je voorbij kan gaan aan vooroordelen dan pas leef je in vrijheid!”

Vervaart deelt met het publiek dat voor haar inclusiviteit alles te maken heeft met toegankelijkheid en dat helaas veel plekken in Nederland, en Nyenrode, nog niet toegankelijk zijn. Zo geeft Vervaart aan dat ze in de Pfizer, de grootste collegezaal op Nyenrode, tot voor kort niet kon plaatsnemen omdat het niet rolstoelvriendelijk was. “Het gaat dus ook over toegankelijkheid rondom informatievoorziening. Staat er op een website van een organisatie of het rolstoelvriendelijk is? Kan ik zomaar een gebouw in? Zijn er invalide parkeerplekken?”. Tot slot vertelt ze dat mensen vaak alleen haar beperking zien “Ik wil dat de mensen me zien voor wie ik ben. Ik kan niet staan, maar ik sta er wel en daar kan je niet omheen!”

Koen Becking, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Nyenrode erkent het belang van de thematiek en de geluiden binnen de universiteit. Naar aanleiding van de Diversity Day is er dan ook meteen actie ondernomen. Zo is de Pfizer toegankelijk geworden voor mensen in een rolstoel en is de afdeling communicatie bezig met het aanpassen van de informatie op de website. Becking stelt “Als organisatie hebben we een meer divers palet aan studenten, deelnemers en medewerkers nodig. Dit is belangrijk om te floreren als organisatie, maar vooral om iedereen een fijne, veilige leer- en werkomgeving te bieden.”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.