Durf te vertrouwen op je gevoel

21 april 2022
Opinie

“We staan aan de vooravond van een grote transitie”, aldus Jos Baeten, ceo bij verzekeraar a.s.r. en lid van de Raad van Advies van het Executive Insurance Program aan Nyenrode Business Universiteit. Baeten vertelt over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de verzekeringsbranche, die een zwaar beroep doen op de leiderschapskwaliteiten en het morele kompas van bestuurders en toezichthouders. 

“Op korte termijn is onze grootste uitdaging: ‘Hoe komen we als verzekeraar en als samenleving uit de coronapandemie?’ Dit gaat niet alleen om de financiën, maar vooral om: ‘Wat betekent dit voor onze manier van samenwerken, ook post-corona?’ We werken veel meer thuis, wat allerlei gezondheidsvraagstukken met zich mee brengt. Hoe houd je bijvoorbeeld de ‘mood’ van je medewerkers hoog als leidinggevende? Er wordt momenteel dan ook een zwaar beroep gedaan op je leiderschapskwaliteiten, om te voorkomen dat medewerkers omvallen en om te zorgen dat intermediairs en klanten goed geholpen blijven worden."

360-graden-inzicht in dilemma’s

Baeten heeft vanuit zijn kennis en ervaring bijgedragen aan de totstandkoming van het Executive Insurance Program van Nyenrode, waar hij ook spreker is. “Veel mensen in de verzekeringsbranche zijn opgeleid langs de as van de inhoud. Dit programma kijkt naar de volle breedte van verzekeren, dus ook naar het perspectief van de samenleving, de toezichthouders en de politiek. Hiermee krijg je een 360-graden-inzicht in de dilemma’s waar je voor komt te staan als executive verzekeringsprofessional. Het is een unieke kans om op een andere manier te leren denken en te kijken naar de uitdagingen van vandaag en morgen.”

Van controle naar vertrouwen

Volgens Baeten is de belangrijkste stap in de leiderschapstransitie dat je van controle naar vertrouwen gaat. “Dit geldt niet alleen voor bestuurders en toezichthouders, maar ook voor teamleiders. Je moet medewerkers veel ruimte geven en de controle durven loslaten. Tegelijkertijd is het belangrijk om verbinding te houden. Door de pandemie zie je elkaar niet dagelijks meer op de werkvloer of in het bedrijfsrestaurant. Als Raad van Bestuur en directie van a.s.r. hebben wij de verbinding gezocht door bijvoorbeeld onze persoonlijke zorgen te delen in blogs. Zoals: ‘Wat doet het met mij dat ik een moeder heb die tijdens de lockdown alleen zit?’ of ‘Hoe kan ik mijn schoolgaande kinderen ondersteunen?’ We kregen terug van medewerkers dat zij het gevoel hadden ons nu nog veel beter te kennen.”

Dagelijkse relevantie creëren

Op de lange termijn verandert volgens Baeten het businessmodel van traditionele verzekeraars. “Onze basis als verzekeraar is om klanten bescherming te bieden tegen risico’s die zij zelf niet kunnen of willen dragen. Om ook in de toekomst relevant te blijven zul je, samen met de intermediair   meer toegevoegde waarde moeten bieden met je producten en dienstverlening.  Niet alleen door te verzekeren, maar ook door het voorkomen van schade, ziekte of arbeidsongeschiktheid door preventie. We hebben dus niet meer alleen contact bij administratieve zaken, maar helpen klanten ook om gezonder te leven. Bijvoorbeeld door middel van een gezondheidsprogramma waarmee we klanten stimuleren om meer te bewegen. Zo probeer je als verzekeraar dagelijkse relevantie te creëren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

Voorkomen van onverzekerbaarheid

De valkuil van het werken met data is volgens Baeten dat je door eindeloos differentiëren onverzekerbaarheid creëert. “Hierdoor ontstaat een spagaat: enerzijds wil je vanuit je kern rol om risico’s af te dekken relevant blijven en een verantwoorde winst te maken. Anderzijds wil je betaalbaar blijven vanuit je maatschappelijke rol als verzekeraar, door niet té veel te differentiëren. Dit pak je aan door de prijzen van producten weliswaar te starten vanuit data – wat is de echte prijs van het risico – maar vervolgens een bandbreedte te hanteren, tussen wat het grootste en het kleinste risico mag kosten. Op deze manier betalen mensen die weinig risico lopen een klein beetje mee aan de mensen met meer risico.” Vanuit het Verbond van Verzekeraars, waar Baeten bestuurslid is, is een ethisch kader opgesteld hoe met deze spagaat om te gaan. “Het gebruik van data mag bijvoorbeeld niet leiden tot de uitsluiting van bepaalde groepen.”

Vaar op je nieuwsgierigheid

Over het belang van openstaan voor nieuwe inzichten en kennis vertelt Baeten: “Ik heb geleerd dat hoe ouder je wordt, hoe minder je weet. Mijn overtuiging is dan ook dat de 4000 mensen die bij a.s.r. werken meer weten dan ik. Ik ben daardoor gaan varen op mijn nieuwsgierigheid en laat bijvoorbeeld trainees míj́ coachen in plaats van andersom. Op deze manier blijf je geprikkeld om steeds weer na te denken over hoe de samenleving verandert en hoe je daar op in kunt spelen. Durf bij ethische dilemma’s in ieder geval altijd op je gevoel te vertrouwen en maak ze bespreekbaar in je eigen organisatie en in de branche.”

Welke kennis, inzichten en overtuigingen liggen nog meer ten grondslag aan succesvol besturen, leidinggeven en toezicht houden in de verzekeringspraktijk? In het Executive Insurance Program staan inzichten in de belangrijke vraagstukken van de verzekeringssector, de praktijk en en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers centraal. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.  

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.