Duurzaamheidsverslaggeving krijgt steeds meer vorm

19 januari 2021
Onderzoek

Duurzaamheidsverslaggeving is een aanvulling op financiële verslaggeving, het toont ondernemingsprestaties ter bevordering van duurzame ontwikkeling en het is bedoeld om verantwoording aan niet-financiële stakeholders en de maatschappij af te leggen. Dat zijn de doelstellingen die een driekoppig onderzoeksteam van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax van Nyenrode Business Universiteit formuleerde naar aanleiding van een ‘consultation’ van de IFRS Foundation. Deze non-profit organisatie stelt niet alleen regels op over financiële verslaggeving voor beursgenoteerde ondernemingen in Europa, maar wil zich ook richten op duurzaamheidsverslaggeving. Met het formuleren van de doelstellingen helpt het onderzoeksteam de IFRS Foundation om de regels rondom duurzaamheidsverslaggeving vorm te geven.

Het moment

Het formuleren van heldere doelstellingen was hard nodig, want “de huidige doelstellingen zijn breed, uiteenlopend en er bestaat geen consensus over”, aldus het onderzoeksteam dat bestaat uit René Orij, Ruud Vergoossen en Ries Breijer. Ze geven aan dat dit het moment is om regels op te stellen omtrent duurzaamheidsverslaggeving: “Duurzaamheidsverslaggeving is een belangrijk onderdeel van de niet-financiële verslaggeving door ondernemingen. Dit is nu voor de meeste ondernemingen nauwelijks gereguleerd en er is daarom te veel ruimte voor eigen invulling. Bedrijven gebruiken vaak verschillende raamwerken, waardoor het moeilijk is om niet-financiële prestaties onderling te vergelijken. Met de eerste stappen tot regulering van duurzaamheidsverslaggeving laat de IFRS Foundation zien dat duurzaamheid is doorgedrongen tot het mainstream-terrein van de externe verslaggeving.”

Raamwerk opzetten

Om de doelstellingen te kunnen nastreven doet het team ook voorstellen voor het toevoegen van bepaalde principes aan het nieuw op te zetten raamwerk. Het gaat in de eerste plaats om de definiëring van verbanden tussen financiële verslaggeving en duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast is een koppeling met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties noodzakelijk. En tot slot is dubbele materialiteit van belang, ofwel: dat naast financiële belangen ook niet-financiële belangen meegewogen worden.

Het onderzoeksteam richt zich gewoonlijk op empirisch onderzoek naar een mix van financiële en niet-financiële verslaggeving. De input die het team heeft geleverd is dan ook sterk onderbouwd met wetenschappelijke, vooral empirische, literatuur. Er is de laatste 30 jaar veel onderzoek gedaan op dit terrein en nu is het moment om de opgedane kennis op grote schaal in praktijk te brengen.

Alle bijdragen aan de ‘consultation’ zijn openbaar en zijn op de website van de IFRS Foundation te vinden. De bijdrage van de Nyenrode-onderzoekers is hier te vinden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.