Ecosysteem perspectief in toerisme sector creëert meerwaarde

3 oktober 2018
Onderzoek
Een ecosysteem perspectief op innovatie in de toerisme sector is noodzakelijk. Daarmee komt er veel meer aandacht voor de verschillende belanghebbenden van de innovatie. Zo krijg je een beter beeld van het lange termijn succes en de meerwaarde voor de klant, stelt prof. dr. Bas Hillebrand in zijn oratie. Hij betoogt dat de toerisme sector bij uitstek geschikt is vanwege de vele (digitale) innovaties binnen de sector en roept de industrie op om gezamenlijk onderzoek te doen naar dit perspectief. Hillebrand stelt dat we met de uitkomsten van dit onderzoek een beter begrip krijgen van de mate van innovativiteit van bedrijven, van de acceptatie van innovaties, van de benodigde vaardigheden én van de totale customer experience.

Dit zijn enkele onderwerpen die prof. dr. Bas Hillebrand aan de orde stelt in zijn inaugurele rede op woensdag 3 oktober 2018. De rede is getiteld ‘Innovatie in toerisme; een ecosysteem perspectief’. Prof. dr. Hillebrand aanvaardt met het uitspreken van deze oratie de leerstoel Innovatie in Toerisme aan Nyenrode Business Universiteit.

oratie Bas Hillebrand1

Ecosysteem perspectief

“In een ecosysteem perspectief wordt rekening gehouden met alle stakeholders: actoren die in positieve of negatieve beïnvloed worden door of invloed kunnen hebben op een organisatie of innovatie”, stelt Hillebrand. Stakeholders zijn dus niet alleen de klant, maar ook bijvoorbeeld leveranciers, overheden, vakbonden en andere belanghebbenden.

Bas Hillebrand: “Vaak slaan innovaties goed aan bij de klant, maar dat wil niet zeggen dat het een duurzame waardepropositie is.” Zo was de opkomst van Airbnb wel heel positief voor verhuurders en toeristen, maar er was niet voldoende rekening gehouden met de belangen van de lokale overheden en omwonenden die te maken kregen met overlast van toeristen, stijgende huizenprijzen en misgelopen toeristenbelastingen. Deze belanghebbenden beginnen zich steeds meer te keren tegen Airbnb en daar ondervindt het nu de gevolgen van. Airbnb moet nu niet alleen veel geld stoppen in het herstellen van de reputatie, maar krijgt zelfs te maken met verhuurders die zich niet durven te associëren met het bedrijf omdat ze door anderen steeds meer als een soort crimineel gezien worden.    

Meer onderzoek nodig

Wetenschappelijk onderzoek naar innovaties in ecosystemen staat nog in de kinderschoenen. Hillebrand roept de industrie dan ook op om gezamenlijk meer onderzoek te doen. Hij onderkent dat een ecosysteem perspectief het onderzoek lastiger maakt omdat er met nog meer actoren rekening gehouden moet worden. De opbrengst van dit perspectief brengt echter wel een beter inzicht in innovatie praktijk. Volgens Hillebrand “Verkrijgen we zo meer wetenschappelijke informatie en inzichten die meer begrip opleveren over de mate van innovativiteit van bedrijven, de acceptatie van innovaties, de benodigde vaardigheden van bedrijven en de customer experience in de gehele keten. Deze inzichten zullen leiden tot succesvollere innovaties en meerwaarde voor de klant.”

Het onderzoek vindt plaats binnen het Center Marketing & Supply
Chain Management van Nyenrode. De directeur van het center, prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, is zeer blij met de onderzoeksplannen van Hillebrand: “Zijn onderzoek vormt een waardevolle aanvulling op het wetenschappelijk onderzoek in het Center Marketing & Supply Chain Management. Hierin staan (digitale) innovatie, waardeketens, klantgedrag en nieuwe businessmodellen in diverse sectoren centraal.”

Lees de volledige rede van prof. dr. Bas Hillebrand hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.