Een coachingscultuur: 'nice to have' of strategisch voordeel?

30 augustus 2017

Bij ondernemingen is een duidelijke trend zichtbaar op het gebied van coaching. Waar dit eerder individueel was geregeld in formele coachingprocessen, maakt coaching nu steeds meer onderdeel uit van de vaste bedrijfscultuur. Dat komt omdat steeds meer leidinggevenden en managers de houding en vaardigheden van externe coaches inzetten; ze luisteren actief, stellen de juiste vragen en hebben een vertrouwensrelatie met hun medewerkers. Deze coachingcultuur is alleen mogelijk als de organisatie waardering toont en wil investeren in professionele coaches en leidinggevenden die deze vaardigheden toepassen. Daardoor kunnen managers de medewerkers op alle niveaus ondersteunen in het ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten, het vergroten van hun waarde en het realiseren van hun professionele doelen.

Positieve resultaten
Coaching op de werkvloer biedt veel positieve resultaten. Annemarie en Marianne halen daarvoor een onderzoek aan van het Human Capital Institute en de International Coach Federation (2016). Daaruit blijkt dat het team door structurele coaching beter functioneert, een hogere betrokkenheid toont en een verhoogde productiviteit laat zien. Bij organisaties met een sterke coachingcultuur geeft 62% van de medewerkers aan dat zij zeer betrokken zijn, terwijl dit in andere organisaties op 50% ligt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de productiviteit ook toeneemt; 51% van de organisaties met een sterke coachingcultuur ziet een hogere groei in de omzet en productiviteit, tegenover 38% van de organisaties waarbij coaching een kleinere rol speelt.

Sterke coachingcultuur
Wanneer heeft een organisatie een sterke coachingcultuur? Het onderzoek stelt dat organisaties met een sterke coachingcultuur aan minstens vijf van de onderstaande zes punten moet voldoen:

  • Medewerkers geven aan dat ze coaching zeer waarderen.
  • Senior leiders geven aan dat ze coaching zeer waarderen.
  • Leidinggevenden en/of interne coaches besteden een bovengemiddelde hoeveelheid tijd aan coachingsactiviteiten (28% is gemiddeld voor leidinggevenden en 34% voor interne coaches).
  • Leidinggevenden en/of interne coaches krijgen geaccrediteerde coach-training.
  • Coaching is een vast gegeven met een eigen budget in de lijnorganisatie.
  • Alle medewerkers in de organisatie hebben een gelijkwaardige kans om professionele coaching te krijgen.

Wat heeft een leider nodig?
Annemarie van der Meer en Marianne van der Pool herkennen deze onderzoeksgegevens ook uit hun eigen coachingpraktijk. Leiders die hun coachingcompetenties verbeteren, bereiken meer met hun team. Het team gaat flexibeler om met veranderingen en complexe situaties. Het belangrijkste element van coachend leiderschap is om het team echt zijn eigen oplossingen te laten vinden, zonder dat je zelf al een idee in gedachten hebt. Verder leer je in het programma een coachende mindset aan. Je leert vragen te stellen in plaats van te overtuigen, beter luisteren, oprecht vertrouwen in de mogelijkheden van je medewerkers en de balans vinden tussen uitdagen en ondersteunen.

De kerndocenten Annemarie en Marianne hebben daarom nog een laatste tip. Als leidinggevende speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van anderen. Je moet daarom ook durven zien met welk gedrag je je medewerkers eerder in de weg staat dan stimuleert. Stel daarom vooral veel vragen en luister goed, zodat je medewerkers helpt om een optimale bijdrage aan de organisatie te leveren. Ook beïnvloed je als leider hoe medewerkers in de organisatie met elkaar omgaan. Door voorbeeldgedrag wordt jouw coachende houding deel van de bedrijfscultuur.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.