Uitreiking eerste exemplaar 'Het jaar 2015 verslagen'

15 december 2016
Over Nyenrode

Ruud Vergoossen, hoogleraar Financial Accounting, heeft op maandag 12 december jl. het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport Het jaar 2015 verslagen: onderzoek jaarverslagen uitgereikt aan Diana Clement, plaatsvervangend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Het jaar 2015 verslagen is de eenentwintigste editie in een reeks van jaarverslagenonderzoeken waarmee de NBA (voorheen NIVRA) in 1996 is gestart. In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen;

  • Voorzieningen in de jaarrekening;

  • Het kasstroomoverzicht van Europese ondernemingen: classificaties en toelichting;

  • Het nut van informatie over bedrijfsovernames voor beleggers;

  • Kwaliteit van risico-informatie: Europese banken onderzocht;

  • Derivaten in Nederlandse jaarrekeningen;

  • De kernpunten uit de uitgebreide controleverklaring in relatie tot de risico’s in het bestuursverslag en de schattingen en oordelen in de toelichting.

Het doel van Het jaar 2015 verslagen is niet alleen het verslag doen van de kwaliteit van de jaarverslaggeving, maar ook het geven van voorbeelden van good practices en best practices en het aangeven van mogelijke verbeteringen voor de jaarverslaggeving.

Het onderzoeksrapport is verschenen in het december-nummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB).

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.