Emeritaat professor Arie Buijs

21 november 2014
Over Nyenrode

Op 20 november 2014, de Dies Natalis van Nyenrode Business Universiteit, nam prof. dr. Arie Buijs, die verbonden was aan het Center for Finance, afscheid als hoogleraar van de universiteit. Hij sprak zijn afscheidsrede met als titel “De nieuwe pensionado. Enkele Economisch-Statistische Berichten” uit in het Koetshuis van Nyenrode.
 
In zijn emeritaatsrede ging Buijs, specialist op het gebied van statistiek en economie, in op verschillende statistische aspecten die hemzelf de nieuwe pensionado bezighouden: de verwachte levensduur, het Nederlandse pensioenstelsel met zijn drie pijlers en personal financial planning.
 
Allereerst ging hij in op verwachte en resterende levensduur. Een man van 65 zal naar verwachting gemiddeld 82,9 jaar worden. Dat is ouder dan vroeger geschat werd. Tegelijkertijd blijven we langer gezond. Het ouder worden van mensen is één van de problemen waardoor ons pensioenstelsel in de huidige vorm op de langere termijn moeilijk houdbaar zal zijn. Ook worden vanwege de extreem lage rente toekomstige verplichtingen hoog gewaardeerd en vallen beleggingsresultaten van pensioenfondsen soms tegen.
 
Om die problemen te adresseren, pleit Buijs ervoor dat oudere huiseigenaren nadat zij een groot deel van hun hypotheek hebben afbetaald een langzaam oplopende hypothecaire lening zouden kunnen afsluiten om te kunnen voorzien in hun pensioen of zorg. Ook ziet hij in plaats van een uitgebreid pensioenstelsel veel meer in een AOW-plus pensioen zoals dat ook in Denemarken bestaat. Dat is ook veel toegankelijker voor de groeiende groep ZZP-ers. Ook ziet hij liever dat er meer nadruk komt op het zelf sparen voor later door individuen. Dan ligt het risico van de eindopbrengst bij het individu en hoeven tussentijds de spelregels niet te worden aangepast om het systeem overeind te houden.
 
Arie Buijs was al sinds 1975 verbonden aan Nyenrode. In 1996 behaalde hij zijn doctors titel in Finance op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2014 werd prof. Buijs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor het ondernemerschapsonderwijs.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.