Executive misconduct and the recovery of compensation

Impact case van de maand

19 oktober 2023
Onderzoek

Terugvorderingsclausules (‘clawbacks’) bepalen dat een werknemer (een deel van) zijn variabele beloning moet terugbetalen, indien achteraf blijkt dat deze niet had moeten worden uitgekeerd. Prof. dr. Michael Erkens is hoogleraar Corporate Reporting aan Nyenrode Business Universiteit en onderzocht waar deze clausules aan moeten voldoen om effectief te zijn. Ook keek hij wat de gevolgen waren van effectieve- versus ineffectieve clawbacks. De uitkomsten van het onderzoek resulteerde in de verplichte implementatie van effectieve terugvorderingsclausules in de Verenigde Staten.

Over het algemeen zijn clawbacks bedoeld om de belangen van alle betrokken partijen te beschermen en ervoor te zorgen dat er eerlijk wordt gehandeld, zelfs als er achteraf onvoorziene omstandigheden of problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als een bedrijf bonussen uitbetaalt aan werknemers op basis van financiële prestaties en later blijkt dat de resultaten onjuist waren, of werden bereikt door ongepaste middelen. Ook kunnen clawbacks gebruikt worden om de integriteit van transacties te waarborgen.

Praktische handvatten

Het onderzoek van Erkens en zijn coauteurs biedt organisaties praktische handvatten bij het ontwerpen en implementeren van effectieve terugvorderingsclausules. Zo tonen zij aan dat de formuleringskeuze in deze clausules essentieel zijn en dat alleen sterk geformuleerde bepalingen leiden tot een betere kwaliteit van rapportages en een beter beloningssysteem voor CEO’s. Ook is het CEO-verloop bij deze bedrijven kleiner. “Een sterk geformuleerde clawback wil zeggen dat een vergoeding kan worden teruggevorderd, ongeacht of frauduleuze bedoelingen bewezen moeten worden. Ook is het van essentieel belang dat alle op incentives gebaseerde beloningen worden gedekt die gedurende tenminste drie jaar vóór de aanpassing zijn betaald. Het gaat dus niet alleen om de bonussen die in het jaar van de aanpassing zijn uitgekeerd”, legt Erkens uit. 

Maatstaf voor beleggers

Dankzij de resultaten van het onderzoek, worden beleggers in staat gesteld om bedrijven die zich inzetten voor het verbeteren van de rapportagekwaliteit en het beloningssysteem, te onderscheiden van bedrijven die dat niet doen. Bovendien is de kracht van terugvordering een zichtbare maatregel tussen veel andere onzichtbare maatregelen op het gebied van corporate governance. Ook voor onderzoekers is de Clawback Strength Index een handig instrument gebleken om verder onderzoek naar terugvorderingen uit te voeren. 

Wetswijziging

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek zijn de implicaties voor toezichthouders in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. In de VS diende het onderzoek als input voor een wetswijziging in de SEC-regelgeving in 2022. Dit heeft tot gevolg dat beurgenoteerde Amerikaanse bedrijven vanaf eind 2023 sterke terugvorderingsclausules moeten implementeren en handhaven. “Ons onderzoek heeft een grote invloed op de manier waarop duizenden bedrijven beloningscontracten voor bestuurders moeten ontwerpen. Ook heeft het impact op de manier waarop leidinggevenden zich gedragen, hoe beleggers ‘goed’ bestuurde bedrijven kunnen selecteren, hoe onderzoekers onwaarneembare bedrijfsprikkels kunnen identificeren, en hoe nieuwe wetgeving wordt ontworpen”, aldus Erkens. 

19 oktober 2023

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.