Finance bekeken door de lens van de natuur

15 augustus 2023
Opinie

Natuur en finance lijken op het eerste gezicht geen logische partners. Maar bedrijven, investeerders, overheden en accountants kunnen er niet omheen: nu is de tijd om de risico’s en kansen die samenhangen met biodiversiteit aan te pakken. En dat vraagt om een nieuwe benadering van finance. Veel bedrijven zijn inmiddels gewend geraakt aan het meten en publiceren van CO2-emissies. Tineke Lambooy, hoogleraar ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit en Karin van Dijk, fondsmanager van het ASN Biodiversity Fund, zullen hun visie delen op het Sustainable Finance and Climate Risk Event in Amsterdam met hun presentatie “Designing a Nature Positive Financial System”.

Tineke: ‘Uiteindelijk zullen alle bedrijfsmodellen en markten moeten transformeren naar circulaire businessmodellen en markten, waarin alle grondstoffen en producten worden hergebruikt of hernieuwbaar zijn en landbouw op een regeneratieve wijze wordt georganiseerd. We moeten nu dus uitzoeken hoe afhankelijk bedrijven zijn van natuur en ecosystemen. Vervolgens moeten we manieren onderzoeken hoe met die afhankelijkheid om te gaan op een zodanige manier dat die past in het circulaire model. Om over 5, 10 of 50 jaar levensvatbaar te blijven, zit er niets anders op dan elk product, elk businessmodel en elke marktsetting heel goed te bekijken en ons af te vragen wat kunnen we anders doen om de natuur te laten voort bestaan en gezond te houden?’

Advies aan traditionele corporates

 ‘Ik raad directie en raad van commissarissen aan om samen te werken met maatschappelijke ondernemingen die in hun branche zitten. Ze kunnen het innovatieve bedrijfsmodel van dergelijke maatschappelijke ondernemingen onderzoeken en ontdekken of en hoe de aanpak van maatschappelijke ondernemingen ook voor hen zou kunnen werken. Ze kunnen ook een maatschappelijke onderneming betrekken als adviseur over het herzien van het traditionele bedrijfsmodel. Zo kunnen zulke innovatieve bedrijven en start-ups hen de weg wijzen.’

Lees het hele artikel dat is verschenen op outvie.nl

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.