‘Goed besturen is beslissingen nemen in tijden van onzekerheid’

30 april 2024
Onderwijs

De verzekeringssector staat voor complexe en strategische uitdagingen. Naast de roep om bij te dragen aan een duurzame samenleving, worden verzekeraars geconfronteerd met een krappe markt, nieuwe toetreders, veranderend klantgedrag en digitale ontwikkelingen. Ronald Heijn is programmamanager van het Executive Insurance Program aan Nyenrode Business Universiteit. Hij legt uit hoe het programma executive professionals en (aankomend) bestuurders helpt om een effectieve balans te vinden tussen strategisch verandervermogen en operationele beheersbaarheid.

Ronald Heijn is al sinds 2011 aan Nyenrode verbonden, waar hij (toekomstig) bestuurders begeleidt in hun professionele ontwikkeling. Het accent ligt daarbij op de gedragskanten van governance en goed bestuur. Heijn heeft veel praktijkervaring in de financiële sector, zowel in het bank- en verzekeringswezen, als in de pensioensector. Deze ervaring neemt hij mee bij het bepalen van de inhoud van het programma. 

Uitzoomen

Voorafgaand aan het volgen van het Executive Insurance Program, krijgen de deelnemers een intakegesprek waarin zij hun leerdoelen bespreken. “Wat we vaak horen is dat ze willen leren hoe ze hun organisatie mee kunnen krijgen in een grote verandering. Maar er is ook behoefte aan het leren voeren van het ‘goede gesprek’ tussen generalisten en specialisten in de organisatie”, vertelt Heijn. “Waar voor deelnemers ook een belangrijk leerdoel zit, is om uit te kunnen zoomen op de situatie. Bij veel deelnemers zie ik namelijk de neiging om zich te richten op het operationele proces en te bepalen wat er morgen nodig is. Ze praten dan over het wàt in plaats van over het waarom. Maar eigenlijk zou de aandacht verlegd moeten worden naar twee fundamentelere vragen: waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En klopt het wel wat we aan doen zijn?”

Leiderschap

“Wat we deelnemers willen meegeven, is dat ze beslissingen moeten nemen op basis van het bestaansrecht van hun organisaties. Met welk doel is de organisatie ooit opgericht? Welke oplossingen biedt het bedrijf? Het moreel kompas zou daarbij leidend moeten zijn”, legt Heijn uit. Naast de aandacht die er is voor reflectie, neemt leiderschap daarom ook een belangrijke plek in binnen het programma. “Goed besturen is beslissingen nemen in tijden van onzekerheid. Als bestuurder heb je de morele plicht om je organisatie goed te laten functioneren in het heden en daarnaast je organisatie zo in te richten dat je kan inspelen op toekomstige scenario's. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de gevolgen daarvan voor onder andere verzekeraars. Ook leren we deelnemers om aan collega’s en externe partners de juiste vragen te stellen om zo het gehele speelveld in kaart te brengen.”

Diversiteit

Het Executive Insurance Program is bedoeld om senior managers en beginnend bestuurders voldoende bagage mee te geven om op een professionele en persoonlijke manier hun rol bij een verzekeraar te kunnen vervullen. “De diversiteit binnen de groep is ontzettend belangrijk omdat we de casuïstiek vanuit verschillende invalshoeken willen belichten. Het is voor deelnemers interessant om te horen hoe het er bij andere organisaties aan toe gaat, maar ook is het leerzaam om met professionals te discussiëren die een andere rol hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, beklijft er veel meer dan wanneer je alleen maar achterover leunt en naar een presentatie luistert. Om de dialoog verder te stimuleren, moedigen we deelnemers aan om met hun afrondende essay naar buiten te treden en hierover in gesprek te gaan met mensen binnen en buiten de eigen organisatie. Daar zit ook de toegevoegde waarde van het programma: deelnemers in staat stellen om hun omgeving mee te krijgen in veranderingsprocessen.” 

De verzekeringssector wordt geconfronteerd met tal van omvangrijke en complexe, strategische uitdagingen.  Deze uitdagingen vormen de basis van het Executive Insurance Program met als essentiële vraagstuk: hoe borg je als aankomend bestuurder of executive professional een effectieve balans tussen strategisch verandervermogen, operationele beheersbaarheid en jouw eigen persoonlijke rol in de sector?

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.