Het Ajax-dilemma: lessen uit de oudheid over moreel leiderschap in organisaties

Bijeenkomst op Nyenrode op 19 januari behandelt levenskunstvragen voor leiders

23 december 2016
Opinie

Op 19 januari 2017 vindt de bijeenkomst ‘Het Ajax-dilemma’ plaats waarin onderzocht wordt hoe leiders omgaan met dilemma’s en de morele dimensie van leiderschap. In toenemende mate worden leiders in organisaties geconfronteerd met morele vragen. Bijvoorbeeld de vraag: hoe ontwikkel je rechtvaardigheid binnen de organisatie op een manier zodat iedereen zich gezien weet. Een van de sprekers is Paul Woodruff, professor in Ethics and American Society aan de Universiteit van Austin, Texas. Hij schreef een prikkelend boek: het Ajax dilemma. Hij schreef in de laatste vijftien jaar een aantal boeken over thema’s als eerbied, democratie, meritocratie en leiderschap.

Eenheid

In het boek gebruikt Paul Woodruff de belabberde manier waarop de Griekse legerleider Agamemnon omgaat met zijn twee belangrijkste krachten: Ajax en Odysseus. Het centrale idee in het boek is dat goede leiders voor de opgave staan om hun gemeenschap bij elkaar te houden. Ze bouwen hun praktijk op het beeld dat medewerkers betekenisvol willen zijn en willen bij te dragen aan de missie van de organisatie. Maar ze willen daarvoor ook erkend worden.

Klassieke en hedendaagse dilemma’s

Woodruff baseert zich in zijn boek op zijn leidinggevende ervaringen als kapitein tijdens de Vietnam oorlog en als decaan binnen de universiteit. Hij legt in zijn boek indringende verbindingen tussen klassieke en de hedendaagse dilemma’s die managers ervaren. Centrale vragen voor leiders zijn: Hoe kunnen ze het verschil dat eer maakt en het gelijke respect dat iedereen toekomt, met elkaar verenigen? Hoe kan, via de weg van rechtvaardigheid, de effectiviteit van een team en de eenheid van een gemeenschap worden versterkt?

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ‘Het Ajax dilemma’ op 19 januari worden verschillende vraagstukken in leiderschap besproken. Wat is leiderschap en hoe ontstaat het of wordt het verworven? Hoe kunnen senioren in organisaties het beste leiding geven en hoe kunnen ze junioren helpen in het ontwikkelen van leiderschap? Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen ervaring, uit de geschiedenis en uit literaire werken, zal Woodruff een theorie van leiderschap presenteren die in zijn boek Het Ajax Dilemma wordt uiteengezet, en deze theorie praktisch uitwerken.

Levenskunst

Zijn lezing zal worden becommentarieerd door prof. dr. André Wierdsma, Emeritus Professor of Organization & Co-creation aan Nyenrode Business Universiteit en prof. dr. Joep Dohmen van de Universiteit voor Humanistiek. André’s emeritaatsrede is getiteld: ‘Vrij-moedig positie kiezen, moreel leiderschap in netwerken’. Joep is een van de belangrijkste denkers op het gebied van levenskunst in Nederland.

Tijdens het evenement krijgen bezoekers stof tot nadenken. Het beroep op theorieën en procedures kan geen vervanging zijn voor een eigen morele positie. Leiderschap zonder morele keuzes mist het vermogen inspirerend en bindend te zijn. Hoe kunnen leiders hun eigen leven zinvol vormgeven? Hoe kunnen ze bijdragen aan vruchtbaar samenwerken en een meer rechtvaardige samenleving? Levenskunstvragen voor leiders.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.