‘Het scheppen van ruimte voor initiatief’

30 augustus 2017
Community

“Met het vertrek vanaf deze zomer van de Full-time MBA naar Amsterdam, blijven de studentengroepen van twee programma’s op de campus wonen: de full-time MSc in Management en de BSc in Business Administration (BScBA). Al deze studenten hebben verschillende achtergronden, leeftijden, verwachtingen, ideeën, etniciteit, maar bijvoorbeeld ook studieroosters. Vorig jaar is de campus verrijkt met de eerste groep BScBA-studenten; een groep die jonger is dan de MSc- en MBA-studenten. Studentenvereniging Nieuwe Compagnie van Verre (NCV) is zeer zorgvuldig omgegaan met het betrekken van BScBA-studenten bij de diverse besturen van de studentenvereniging.”

Veilig en prettig leer- en leefklimaat

“De studenten op campus, tegenwoordig zo’n 250 in getal, worden vertegenwoordigd in de Campus Committee Board (CCB). Het CCB zorgt samen met mij - de Campus Dean - voor een veilig en prettig leer- en leefklimaat op campus. Als Campus Dean is het mijn taak om voor de rode draad te zorgen en voor een duidelijke richting naar de toekomst. De CCB opereert vrij zelfstandig, maar bij kwesties die tegen de Nyenrode Code of Conduct ingaan en die niet meer onder de verantwoordelijkheid van het CCB vallen, stapt de Campus Dean in. Gezamenlijk geven we de grenzen aan, zodat iedereen elkaar ook ergens op kan aanspreken en we van elkaar kunnen leren. Ook maken we duidelijk dat er consequenties zijn verbonden aan ongewenst gedrag.”

Nuttige ervaring

“Mijn doel is om de studenten zo veel mogelijk zelf te laten doen en bedenken, zodat ze een echt nuttige ervaring overhouden aan hun tijd op campus. Het gebeurt niet vaak dat studenten op relatief jonge leeftijd zoveel verantwoordelijkheid krijgen en af en toe zulke zware beslissingen moeten nemen. Dit bereidt ze dus ook echt voor op het leven na Nyenrode.”

“Ik heb vroeger zelf als student op de Nyenrode campus gewoond. Toen waren er veel meer studenten op campus dan nu. De studie, de campus en het NCV-verenigingsleven zijn bepalend gebleven voor de uitstraling van Nyenrode, maar niet meer alleen. Nyenrode is veel verder geprofessionaliseerd en het aantal studenten dat jaarlijks opgeleid wordt, is vele malen groter geworden.”

Echt diep gaan om doelen te bereiken

“Als Campus Dean én alumnus kan ik studenten wijzen op de positieve kanten, maar ook kan vertellen over de mogelijk negatieve aspecten van het campusleven. Studenten moeten wel zelf initiatief nemen om meerwaarde te krijgen en soms ook echt diep gaan om hun doelen te bereiken. Juist het overkomen van obstakels maakt dat je prestatie betekenisvoller wordt en je er ook daadwerkelijk wat van opsteekt. Het scheppen van die ruimte om initiatief te nemen voor elke student vind ik interessant om me mee bezig te houden.”

Meer informatie over het Full-time MSc in Management-programma

Meer informatie over het BSc in Business Administration-programma

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.