Hindsight 2020: de langetermijngevolgen van de coronacrisis

Boeklancering ‘Covid-19: een bevel uit het niets’

29 oktober 2020
Opinie

Op maandag 26 oktober heeft prof. dr. Leen Paape het eerste exemplaar van het boek ‘COVID-19: een bevel uit het niets’ uitgereikt aan prof. dr. Koen Becking, sinds 1 oktober 2020 rector magnificus van Nyenrode Business Universiteit. In het boek laten docenten en wetenschappers van Nyenrode hun licht schijnen op de COVID-19 pandemie. Zij doen dat vanuit hun vakgebied, visie en expertise. Het boek stimuleert de lezer om na te denken over de vele vragen die ons zo plotseling zijn overkomen.

Paape zegt over het boek: “We willen mensen en organisaties dienen en hen op deze manier helpen invulling te geven aan het verantwoord leiderschap”.

Het boek vertrekt vanuit drie perspectieven: sociaal, financieel-economisch en digitaal. De 54 auteurs beslaan in 37 essays de vakgebieden die Nyenrode als Business Universiteit kenmerkt.

De komende periode worden met regelmaat introducties van de essays gedeeld. Onderstaande bijdrage is geschreven door Marlies de Vries, academisch directeur controllersopleidingen en Jennifer Kuiper, operationeel directeur controllersopleidingen.

Hindsight 2020: de langetermijngevolgen van de coronacrisis

Het is 2046, het jaar dat Nyenrode 100 jaar bestaat. Sinds 2020 heeft het onderwijs een enorme transformatie doorgemaakt, na soms noodgedwongen perioden van volledig digitaal onderwijs is er decennia later een balans gevonden in hybride vormen van onderwijs, dat nu deels online en deels fysiek plaatsvindt. De ontmoeting en het didactische gesprek tussen docent en studenten blijft en waar kan dit nu beter plaatsvinden dan op het mooie landgoed van Nyenrode?

Het is een zonnige dag en in het koetshuis is er een college over het thema ‘controls’ voor finance professionals. De ontwikkeling van de rol van controllers staat hierin centraal. In een notendop worden vanuit het perspectief van 2046 de belangrijkste ontwikkelingen van de decennia ervoor geschetst: (i) de omslag van prestatiegericht, winstmaximalisatie en waardecreatie op de kortetermijn naar waardecreatie op de langetermijn voor alle stakeholders, (ii) de omslag van een resultatenrekening met historische gegevens (veelal in Excel) naar door technologie gedreven toekomstgerichte impactrapportages en monitoring van risico’s in de hele keten, en tenslotte (iii) controls die niet meer vanuit het adagium ‘command and control’ ingericht zijn, maar vanuit het idee van ‘sense en response’, waardoor de controls bijdragen aan de bedoeling en wendbaarheid van organisaties. 

De docent is bezig met het college over de ontwikkeling van het denken over ‘control’, wanneer die een reactie van een student opmerkt…

 

Het boek ‘COVID-19: een bevel uit het niets’ is hier te bestellen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.