Hoe haal je het beste resultaat uit een publieke en private samenwerking?

7 november 2019
Community

''Na het volgen van de module Publiek-Private Samenwerking ben ik een betere gesprekspartner geworden'', zegt Henri Schimmel. Hij is werkzaam als regioverantwoordelijke bij gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling. ''Ik heb nu meer kennis van de keerzijden van publiek-private samenwerking. Hierdoor kan ik bestaande en nieuwe verbanden beter aansturen.''

Het onderzoek van Schimmel richt zich op publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling, met speciale nadruk op woningbouwlocaties en toekomstige binnenstedelijke opgaven. ‘Toen ik de documenten bestudeerde viel me gelijk op dat de gebruikelijke fricties binnen publiek-private samenwerkingen vaak de boventoon voeren. Tegelijkertijd is de meerwaarde op financieel, inhoudelijk en procesmatig gebied evident in en essentieel voor mijn vakgebied.’ Schimmel wilde met zijn paper ontdekken waar die tegenstelling vandaan komt. Maar ook hoe problemen in de samenwerking in de toekomst te voorkomen zijn. ‘Vanwege de verschillende achtergronden van de betrokken partijen is het van belang die weerbarstigheid te doorgronden. Met die kennis kun je het goede gesprek voeren en het nodige vertrouwen creëren aan beide kanten van de tafel.’

Sterke koppeling theorie en praktijk

De kracht van de module Publiek-Private Samenwerking is voor Schimmel vooral de koppeling tussen theorie en praktijk. 'Die vond ik opvallend sterk. De module is zo gestructureerd dat hij zich uitstekend leent voor het koppelen van mijn werkpraktijk aan theoretische kaders. Qua professionele ontwikkeling heb ik daar veel aan gehad, juist omdat mijn werk zich afspeelt op het snijvlak van het publieke en private domein’.

Opgedane kennis toepassen

Met het opgedane inzicht kan hij zaken waar hij in de praktijk tegenaan loopt beter doorgronden en managen. ‘Zoals de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden, of voorvallen en discussies in bestaande samenwerkingsrelaties. Daarnaast heb ik veel van de stof gebruikt in de strategievorming van het bedrijf. Wat ik extra prettig vond was dat de module gericht was op mijn dagelijkse werkpraktijk. Dat voelde als een warme jas.’

Stevige basis

Hoe verhoudt de module Publiek-Private Samenwerking zich tot andere modules van de track Public & Private? Schimmel: ‘Voor mij leverde deze module een solide basis voor de andere modules. Eerder dacht ik: ik pak even een module. Maar deze module bevestigde voor mij dat dit dé MBA voor mij kan zijn. Een traject waar ik op persoonlijk en professioneel vlak het maximale uit kan halen. Niet alleen op het gebied van publiek-private samenwerking, maar in de volle breedte.'

Docent Maurits Sanders

'Henri’s paper is compleet. De inhoud is van een hoge kwaliteit en technisch complex’, zegt docent Maurits Sanders. ‘Daarnaast heeft het ook een hoge mate van praktische relevantie. Het is uniek dat er in vakpublicaties al meerdere keren naar de paper is verwezen. Een teken dat zijn werk in de praktijk en literatuur niet onopgemerkt blijft. Een treffend voorbeeld van hoe de beroepspraktijk vanuit een onderwijsomgeving kan veranderen.'

Innovatieve samenwerkingen en netwerken

‘Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe manieren van organiseren’, aldus Sanders. ‘Publiek-private samenwerking is hiervan een uitingsvorm. Decentralisatie van de zorg, de nieuwe omgevingswet, cybersecurity: voorbeelden van ontwikkelingen die vragen om een gezamenlijk gedragen aanpak van publiek en privaat. Deze zullen betekenen dat organisaties anders worden ingericht en mensen anders moeten werken. Ze zullen voortdurend moeten schakelen tussen het verband waarin zij opereren en de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, zonder dat de samenwerking wordt gefrustreerd.’

Interactie tussen theorie en praktijk

Sanders: ‘De deelnemers aan de module nemen hun eigen casuïstiek en werk mee om ontwikkelingen in de actuele praktijk van publiek-private samenwerking te kunnen duiden. Door de voortdurende interactie tussen theorie en praktijk ontstaat uiteindelijk een waardevolle dialoog.’

Het is uniek dat er in vakpublicaties al meerdere keren naar de paper is verwezen.
Onderzoeksvraag: 
Wat is de opgedane kennis en ervaring over publiek-private samenwerking in geselecteerde woningbouwlocaties en welke lessen kunnen we hieruit leren voor toekomstige binnenstedelijke opgaven?

Lees hier de samenvatting van de paper van Henri Schimmel.

De module Publieke Private Samenwerkingen is onderdeel van de Modulair Executive MBA in Public & Private. Met deze MBA ontwikkel jij jezelf tot een professional die weet hoe je een sterke samenwerking tussen burgers, bedrijven en de overheid realiseert. Kenmerkend voor onze modules zijn het academisch niveau, de praktijkgerichte insteek, de flexibiliteit en de mogelijkheid om jouw netwerk binnen de publieke en private sector uit te breiden.

Meer weten over dit unieke programma? Laat je inspireren door de verschillende modules en aanverwante papers, geschreven door onze deelnemers.Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.