Hoe maak je je als finance professional toekomstbestendig?

Blog: prof. dr. Jan Bots, directeur controllingopleidingen Nyenrode Business Universiteit

22 februari 2018
Opinie

'Tegenwoordig werkt niemand zijn hele leven in dezelfde context. Je moet je als controller telkens aanpassen aan de nieuwe context.

Contextualisatie

Waar staat dit nieuwere begrip voor? Met contextualisatie bedoel ik ‘je kennis en inzicht toepasbaar maken in de context waarin je opereert’. Finance professionals veranderen vaak van context. Bijvoorbeeld als ze overstappen naar andere werkgevers, naar andere branches; ook als ze promotie maken komen ze in een ‘wereld van andere vraagstukken en andere besluitvorming’. Daarnaast krijgen ze in of buiten Nederland te maken met andere culturen en daarmee met andere contexten. En zelfs als iemand zijn hele leven bij eenzelfde organisatie werkt, dan nog zijn de vraagstukken van nu anders dan die van over 10 jaar, bijvoorbeeld onder invloed van data analytics, digitalisering en robotisering. Telkens als een finance professional in een andere situatie komt moet hij zich weer inwerken in de nieuwe context en opnieuw beoordelen waar het wat betreft control om gaat. 

Hoe snel kan jij je aanpassen?

Hoe sneller jij als finance professional in staat bent om je in te werken in de nieuwe context, des te sneller kan jij waarde leveren voor jouw organisatie. Daarom de taak aan universitaire controllersopleidingen om – naast dat zij deelnemers academisch, vaktechnisch en qua persoonsvorming opleiden – studenten ook zodanig op te leiden dat zij de stof snel toepasbaar kunnen maken in verschillende contexten.  

In het onderwijs

Juist deeltijdopleidingen bieden daar goede mogelijkheden voor want de studenten komen binnen met eigen contextuele ervaringen. Door discussies, groepsopdrachten en interactieve colleges leert men de contexten van anderen kennen. Ook leert men de vraagstukken door de ogen van anderen te bekijken.

Wat doet Nyenrode om dit te laten gebeuren? Studenten veelvuldig in andere subgroepen indelen zodat ze – bij het werken aan groepsopdrachten – worden geconfronteerd met andere contexten. En ook: veelvuldig elkaars paper laten lezen en becommentariëren of papers laten presenteren en bespreken. En naast deze interactie tijdens het ‘officiële’ onderwijs doet zich ook interactie voor tijdens de informele momenten: koffie-/thee- en lunch-pauzes.

Zoek in je opleiding naar zo veel mogelijk verschillende contexten om zo je palet aan ervaringen te verrijken en je (nog) beter voor te bereiden op je toekomst.'

Investeren in toekomstbestendigheid

Geconfronteerd worden met andere contexten is verrijkend maar kost wel extra tijd. Soms willen studenten daarom graag hun subgroep in stand houden, want dat spaart tijd: je hoeft niet telkens te wennen aan elkaar en daardoor kan je sneller vooruit. Dat is te begrijpen maar daarmee ontneem je jezelf de mogelijkheid om een grotere diversiteit aan contexten te leren kennen. Je ontneemt jezelf de kans op een extra stukje ontwikkeling. Vanuit het doel om maximaal te leren zou ik zeggen: zoek in je opleiding naar zo veel mogelijk verschillende contexten om zo je palet aan ervaringen te verrijken en je (nog) beter voor te bereiden op je toekomst.'

De controlling opleidingen van Nyenrode bieden jou handvatten om echt het verschil te maken in je bedrijf en vanuit daar een duurzame rol te spelen in de maatschappij. De focus ligt op hoe je een waardevolle samenwerking vormgeeft en hoe je daarbinnen interacteert met anderen.

Kijk op de website voor meer informatie over de opleidingen of meld je aan voor een open avond.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.