Impact case: Bridging the gap between science and practice in corporate reporting

18 maart 2024
Onderzoek

Inhoudelijke ontwikkelingen en verschuivende prioriteiten zorgden de afgelopen jaren voor aanzienlijke veranderingen binnen de regelgeving voor corporate verslaggeving. Dr. Ferdy van Beest, universitair hoofddocent Corporate Reporting aan Nyenrode Business Universiteit en directeur Duurzaamheid bij Flynth adviseurs en accountants, benadrukt dat stakeholders substantiële inspanningen moeten leveren om de veranderende regelgeving bij te benen. Van Beest ziet een grote kenniskloof tussen wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen in corporate reporting. Zijn missie is om deze kloof te overbruggen.

Van Beest combineert wetenschappelijk informatie met praktijkervaringen en laat beide gebieden elkaar beïnvloeden en inspireren. Met deze werkwijze voorziet hij zowel studenten als stakeholders uit de praktijk van informatie over impact, toepassingen, effecten en beperkingen in het veld. Hij past zijn focusgebieden aan als er nieuwe speerpunten binnen corporate reporting ontstaan. Deze Impact Case richt zicht op externe verslaggeving en duurzaamheidsverslaggeving.  

“Regelgeving bij duurzaamheidsverslaggeving was aanvankelijk vrij algemeen. Maar omdat de gestelde doelen binnen de Green Deal - het EU-initiatief om Europa rond 2050 klimaatneutraal te maken - niet op tijd zouden worden gehaald, kwamen in korte tijd strengere duurzaamheidsrapportageregels. Dit dwingt bedrijven om stappen te zetten op het gebied van sustainability, en dat heeft ingrijpende consequenties”, stelt van Beest. Beursfondsen zijn vanaf 2024 verplicht te rapporteren conform de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Veel ondernemingen en accountants zijn volgens Van Beest nog onvoldoende bekend met de meeste duurzaamheidsthema’s en zullen zich die eigen moeten maken. “Tegelijk is kennis over dit onderwerp essentieel geworden op universiteiten en hogescholen, zodat een volgende generatie goed beslagen ten ijs komt.”

Ook doet Van Beest onderzoek op het gebied van externe verslaggeving. Hij noemt dit complexe materie waarvan stakeholders meer begrip nodig hebben. Met presentaties, artikelen en zijn rollen in verschillende gremia maakt Van Beest de complexe materie, van zowel externe- als duurzaamheidsverslaggeving, toegankelijker voor een breed publiek. Van Beest schreef bijvoorbeeld over de impact van de coronacrisis op de leencapaciteit van banken wereldwijd en waarschuwde voor de gevolgen van nieuwe boekhoudregels opgelegd door de International Accounting Standards Board (IASB). Daarnaast pleitte hij voor ‘eerlijkere waardering van bedrijfscombinaties, en tegelijk voor beter bewustzijn van de beperkingen die IASB-ontwerpen met zich kunnen meebrengen’ (bijv. winststuring). Eerder gebruikte hij wetenschappelijke fraude modellen als input bij de AFM.

Ook adviseert Van Beest de Raad voor de Jaarverslaggeving en andere besluitvormers, zoals de NBA, opstellers en accountants. Zijn werk leidde tot concrete toepassingen. Zo ontwikkelde Ferdy en zijn collega’s van Flynth accountants en adviseurs een wiskundig concept voor het beoordelen van de dubbele materialiteit. Deze wiskundige benadering werd meegenomen door de  NBA bij het opstellen van hun “Stappenplan dubbele materialiteit”. Een mooie combinatie van wetenschappelijke kennis en praktische toepassing.

Het boek Duurzaamheidsverslaggeving, waaraan Van Beest momenteel samen met prof. dr. Ruud Vergoossen werkt, behandelt de drie hoofdelementen: het wet- en regelgevend kader, de ESRS-thematische categorieën en de praktische toepassing van duurzaamheidsrapportage. Het boek is zowel bedoeld voor studenten van economische-, bedrijfskundige- en juridische faculteiten, als voor professionals in jaarverslaggeving, zoals bestuurders, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs en accountants. Verschillende Hogescholen tonen interesse om het boek op te nemen in hun curricula.. Professionele instellingen zoals Markus Verbeek en Euroforum zijn eveneens voornemens het boek te gebruiken bij hun professionele ESG-cursussen. Vanaf 1 mei zal Ferdy van Beest starten als Directeur Duurzaamheid & Verslaggeving bij Crop accountants & adviseurs.

26 maart 2024

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.