Impact van innovatie en IT op bedrijfsorganisatie

20 november 2017
Onderwijs

´Inzicht in hoe beslissingen in het licht van verschillende bedrijfsstructuren worden genomen is belangrijk binnen de dynamiek van bestuurskamers. In een familiebedrijf zie je een heel andere dynamiek in de bestuurskamer dan in een corporate organisatie. De beslissingen die genomen worden komen daardoor vaak anders tot stand´zo stelt Désirée van Gorp, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, ‘Het is voor managers steeds belangrijker om te begrijpen hoe de dynamiek in bestuurskamers werkt en hoe beslissingen worden genomen.’

De meeste familiebedrijven nemen in hun beslissingen vaak mee wat de impact ervan is op toekomstige generaties aan wie ze het bedrijf gaan overdragen. Beursgenoteerde ondernemingen richten zich vaak meer op het tevreden houden van hun aandeelhouders. Tegelijkertijd zie je een trend dat bedrijven vaak over hun eigen schaduw heen moeten stappen en een zogenaamde multi-stakeholder benadering hanteren in het nemen van beslissingen.

Toekomstbestendig

Van Gorp vertelt: ‘Ook de invloed van digitalisering en technische innovaties zoals 3D-printing, kunstmatige intelligentie en machine learning is een belangrijk onderwerp in de bestuurskamer.’ Deze en andere ontwikkelingen hebben veel impact op de bedrijfsorganisatie.

Organisaties bereiden hun medewerkers op een transformatie voor en investeren bijvoorbeeld (meer) in opleidingen en trainingen. ‘Met het oog op toekomstbestendigheid is het belangrijk om inzicht te hebben in de dynamiek in de bestuurskamer, hoe beslissingen daar worden genomen en hoe je de digitale transformatie kan vormgeven,’ zegt Van Gorp. ‘Een Chief Information Officer (CIO) heeft deze kennis nodig om de business en alle IT-ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.’

Daarnaast spelen ontwikkelingen zoals globalisering ook een rol.

Wanneer je de impact van globalisering op je specifieke bedrijfsstructuur begrijpt, ben je beter voorbereid op de toekomst en word je een betere sparringpartner van allerlei verschillende belanghebbenden. Ook verloopt de digitalisering van een bedrijf dan vlotter.

De juiste keuzes

‘Bedrijven moeten een keuze maken uit de vele ontwikkelingen op het gebied van technologie,’ zegt Van Gorp. Je kan niet alles doen, dus bepaal je je focus. Deze keuze hangt af van de vaardigheden die je in huis hebt, de wil van management om te veranderen en het budget dat voorhanden is om in nieuwe ontwikkelingen versus  het onderhoud van bestaande processen te investeren. Voor bedrijven is het vaak lastig om de juiste keuzes te maken.

Wanneer je kennis up-to-date is en je bewust bent van de dynamiek in bestuurskamers, kan je daar invloed op uitoefenen.

Désirée van Gorp is de nieuwe kerndocent van de module Digital Transformation in the Boardroom. De module is onderdeel van de opleiding Modulair Executive MBA, track Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Hier leer je de belangrijkste elementen van boardroom dynamics op het snijvlak van innovatie en IT, en krijg je een nieuwe kijk op IT portfoliomanagement. Ook word je je bewust van de invloed van verschillende karakteristieken van je onderneming op beslissingen rond globalisering, innovatie en IT. De module gaat 14 maart 2018 van start.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.