Impactcase van de maand: ‘Emerging multinational enterprises in Global Markets’

Impactcase van de maand

15 februari 2024
Onderzoek

In de mondiale economie worden opkomende economieën en hun bedrijven steeds belangrijker. Dr. Jianhong Zhang, senior onderzoeker en universitair hoofddocent International Economics & Business aan Nyenrode Business Universiteit, deed onderzoek naar de kansen, uitdagingen en gevolgen van deze ontwikkeling.

“In 2008 zagen we dat een toenemend aantal ondernemingen uit opkomende economieën, in de wereldmarkt investeerde. Daarbij kun je denken aan landen als China en India”, vertelt Zhang. “Deze bedrijven waren niet alleen geïnteresseerd in investeringen in aangrenzende regio's of andere ontwikkelingslanden, maar ook in het doen van investeringen in geavanceerde economieën, zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten.” Omdat deze trend niet goed kon worden verklaard met behulp van traditionele theorieën, startte Zhang een onderzoeksproject dat zich richt op de succesfactoren van deze Emerging Market Multinational Enterprises (EMNE’s). Ook keek zij naar de impact op de wereldeconomie en het perspectief van belanghebbenden in de hoogontwikkelde economieën. Daarbij werkte Zhang samen met collega’s van universiteiten in binnen- en buitenland.

Het succes van EMNE’s

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat, naast de bekende factoren die worden genoemd in onderzoek over grote internationale bedrijven, ook wet- en regelgeving van groot belang is. Daarnaast spelen de liability of emergingness van EMNE’s en het snel veranderende wereldwijde politieke en zakelijke klimaat een cruciale rol bij het begrijpen van het succes van EMNE’s. Bovendien laat het onderzoek zien dat deze factoren eerder complex dan eenvoudig zijn en afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Ook benadrukken de resultaten het grote effect van media, persoonlijke ervaringen, overtuigingen en ideologieën op hoe westerse belanghebbenden opkomende economieën en hun producten zien. “Dit helpt EMNE’s om het belang te begrijpen van strategische communicatie en culturele afstemming bij het bevorderen van positieve relaties en acceptatie op de markt”, legt Zhang uit. “Ons onderzoek bevestigt dat opkomende economieën aanzienlijke voordelen kunnen bieden aan gastlanden, vooral door het creëren van werkgelegenheid en zakelijke kansen.”

Multidisciplinaire aanpak

In het onderzoek heeft Zhang relevante theorieën uit verschillende disciplines geïntegreerd om conceptuele kaders op te stellen. “Dankzij de gebruikte modellen konden we beter begrijpen wat er gebeurde bij ontwikkelingen die niet volledig verklaard konden worden door traditionele theorieën. Dit heeft geholpen bij het bespreken van de verschillen tussen bedrijven in opkomende economieën en die in ontwikkelde economieën.” Ook maakte Zhang in haar kwantitatieve onderzoek gebruik van verschillende methodieken, waaronder machine learning. Onderzoekers pasten dit toe op een dataset bestaande uit 24.693 internationale overnamedeals. Op basis daarvan kwamen ze tot 59 factoren die van invloed zijn op het succes van dergelijke overnames door bedrijven uit opkomende economieën. Dit onderzoek leidde recent nog tot een publicatie.

Talloze publicaties

Dat het onderzoek veel interessante bevindingen heeft opgeleverd, blijkt wel uit de 26 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, de totstandkoming van een boek en een reeks van 16 monitorrapporten. Daarnaast bieden de resultaten ook praktische handvatten voor bedrijven en beleidsmakers. Zo boden de monitorrapporten bijvoorbeeld cruciale informatie voor beleggers en wat hen hielp bij het formuleren van beleggingsstrategieën.

 

15 februari 2024

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.