Implementatie van Integrated reporting: hoe dan?

28 september 2017
Onderzoek

Vanaf volgend jaar moeten alle grote bedrijven in Nederland rapporteren over de belangrijke niet- financiële aspecten van de bedrijfsvoering, in samenhang met de financiën. Er is echter een belangrijk knelpunt: hoe dan? Waar financiële verslaglegging een afgekaderd systeem is, begeeft integrated report zich buiten de gebaande paden met rapportages over de combinatie van financieel, milieu, sociaal ondernemen en personeelsvraagstukken. Er is slechts een richtlijn voor de kaders. Hoe komen we tot een jaarverslag waarbij financiële en niet-financiële verslaglegging verbonden worden (Integrated Reporting) en het rapport een basisdocument voor strategievoering en het informeren van stakeholders wordt?

Op de vraag waarom het belangrijk is om meer onderzoek te doen naar Integrated Reporting (IR), reageert Prof. dr. Ruud Vergoossen, directeur van het Center for Financial Reporting & Tax van Nyenrode Business Universiteit: “De wetswijziging voor verplichte niet-financiële verslaglegging is definitief. Vanaf volgend jaar is deze manier van rapporteren in Nederland verplicht voor beursfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers. Zeer waarschijnlijk volgen andere ondernemingen op termijn. IR is dus de toekomst van rapporteren door het bedrijfsleven.”

Raamwerk

Het beste raamwerk wat er tot nu toe is om te voldoen aan de nieuwe wetgeving is volgens Dr. René Orij, Associate Professor bij het Center for Financial Reporting & Tax, dat van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Dit raamwerk dekt namelijk alle thema’s af in samenhang af. Met name die samenhang is essentieel, volgens Orij. “Het gaat niet alleen om financiële en niet-financiële verslaglegging apart. De moeilijkheid is juist om die twee met elkaar te verbinden. Als dat lukt, ontstaat een langetermijnvisie en transparantie, ook wel integrated thinking.”

Meer onderzoek nodig

Prof. dr. Ruud Vergoossen stelt: “Het probleem van integrated reporting is dat het niet eenduidig is hoe een raamwerk zoals dat van de IIRC nader moet worden ingevuld. De wetgeving is er, de nadere vormgeving moeten we nu samen neerzetten. En daarvoor moeten de bottlenecks in kaart gebracht worden.” Er is op dit moment nog relatief weinig over Integrated reporting bekend in Nederland. Het blijft bij een aantal multinationals die het voortouw nemen. Vergoossen vervolgt: “Integrated reporting is de toekomst. Zij moet in de groeiende behoefte aan niet-financiële informatie in de samenleving voorzien. Om die reden willen we hier meer wetenschappelijk onderzoek naar doen. Een vraag die bijvoorbeeld telkens weer bovenkomt, is in hoeverre aandelenanalisten gebruik maken van integrated informatie en of dit invloed heeft op de waarde van ondernemingen?”

Om draagvlak te creëren voor afkadering van de geïntegreerde verslaglegging moeten stakeholders betrokken worden. Het eindproduct moet door iedereen gedragen worden. Men moet samenwerken en best practices delen. Alleen dan heeft implementatie van IR kans van slagen. Het advies van Ruud Vergoossen: “Houd het gesprek gaande met alle betrokkenen en ga bottom-up te werk. Laat de ondernemingen in de praktijk een werkwijze ontwikkelen. De kans van slagen hangt immers voor een groot deel van de praktische invulling af.”

Kort en bondig

Het doel van Integrated Reporting is korte, bondige verslaglegging waarbij onderwerpen gevangen moeten worden in begrijpelijke taal. René Orij: “Zowel over financiële als niet-financiële thema’s kunnen boeken vol worden geschreven. Maar het gaat om meer dan deze twee achterelkaar plakken. Pas bij de samenhang ontstaat het totaalbeeld van de onderneming. Figuren en tabellen zetten de tekst kracht bij en met de techniek van tegenwoordig is het inzichtelijk maken van data steeds beter mogelijk, denk bijvoorbeeld aan infographics toevoegen aan rapportages.” Het advies van René Orij is dan ook: “Rapporteer vooral over de samenhang tussen de verschillende onderdelen en laat zien welke onderdelen elkaar versterken.”


Kom op 13 oktober aanstaande naar het seminar ‘Integrated Reporting’ bij Nyenrode, ga in gesprek over implementatie van geïntegreerde verslaglegging en laat je inspireren door de Zuid-Afrikaanse Professor Mervyn E. King. Hij vertelt meer over de achtergrond van Integrated Reporting als basis om implementatie daadwerkelijk te realiseren en komt speciaal voor dit thema naar Nyenrode. Klik hier voor meer informatie.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.