Klimaatverandering bepaalt de mate van succes van huidige leiders

Mauro Petriccione opent Academisch Jaar 2019-2020 op Nyenrode

2 september 2019
Over Nyenrode

“We realiseren ons nu gezamenlijk wat wetenschappers ons al 
jaren proberen te vertellen: de grootste en meest radicale oorzaak van de verandering in ons klimaat, is het broeikaseffect,” stelt Mauro Petriccione, directeur-generaal van CLIMA. Dit is het directoraat dat de inspanningen van de Europese Commissie leidt om klimaatverandering in de Europese Unie, maar ook daarbuiten, tegen te gaan. Petriccione hield vandaag de keynote speech getiteld “How does Europe cope – and sometimes lead – in an ever fasting changing world? The case of climate change” tijdens de opening van het academisch jaar 2019-2020 op Nyenrode Business Universiteit. 

Miša Džoljić, rector magnificus van Nyenrode, opende het academisch jaar met de aankondiging van Petriccione als spreker. “Uitgebreide studies tonen aan dat de wereldwijde opwarming van de aarde op dit niveau nooit eerder is waargenomen en dat wij met elkaar de veroorzakers zijn. Hoewel deze onderzoeken voor iedereen zijn in te zien en te lezen, zijn we als business universiteit niet in de positie om hier wetenschappelijk over te discussiëren. Echter, heeft de klimaatcrisis gevolgen voor elk aspect van ons leven en daarmee ook op het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarom hebben we Mauro Petriccione gevraagd om dit jaar de keynote speech te verzorgen.”  

Klimaatverandering stoppen

Petriccione geeft aan dat het prioriteit is om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt en dat het belangrijk is om de klimaatverandering binnen de perken houden, zodat we het nog kunnen behappen: “We hebben de kennis en middelen om de klimaatverandering te stoppen op een niveau dat we het kunnen beheren en uiteindelijk terugdraaien. Al zal dat terugdraaien pas op z’n vroegst aan het einde van deze eeuw beginnen.” Radicale verandering is volgens hem nodig, zo vervolgt hij: “Hierbij komt de vraag of we voldoende bewustzijn hebben van wat er gedaan moet worden en de wil om dit ook daadwerkelijk te veranderen.”  

Hij doet een handreiking naar de aanwezige toehoorders in de volle Pfizer-zaal: “Ik wil jullie vandaag uitnodigen voor een reflectie op klimaatverandering en voor een reflectie op die verandering als geheel. Je start vandaag, of gaat verder met een academisch curriculum, om je plek in de wereld te beheren of te vergroten. Daarom nodig ik je ook uit om het bewustzijn op te bouwen dat de wereld onder jouw voeten verandert.”  

Vastberaden handelen

“Klimaatverandering bepaalt het succes of falen van de huidige generatie leiders en van de volgende. Het vereist een aanpassing aan een wereld die, in het gunstigste geval, stopt met het onherstelbaar verslechteren, maar niet zal teruggaan naar ‘normaal’ zoals een eeuw geleden.” Succes is volgens hem namelijk mogelijk: “Als we maar gezamenlijk de intentie hebben om intelligent en vastberaden te handelen. Wat er ook gebeurt, je moet de opkomende wereld managen. Wat je ook gaat doen. Of je nu een bedrijf gaat runnen, een beroep uitoefenen, lesgeven, prediken of ambtenaar wordt. Een transformerende verandering is binnen ons bereik en jouw generatie kan en moet erbij horen om die verandering te grijpen”, zo adviseert hij de aanwezigen.  

Als afsluiting sprak de rector magnificus medewerkers, faculteitsleden,
studenten en overige aanwezigen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.“Ieder individu kan op zijn eigen manier invulling geven aan stewardship als kernwaarde van Nyenrode.”   

Bekijk hier een impressie.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.