"Leren van mislukkingen vergroot succes bij productinnovatie"

6 oktober 2021
Onderzoek

De kans op succes bij het ontwikkelen van nieuwe producten kan je vergroten door goed te kijken naar eerder afgewezen of mislukte projecten. Het is een van de conclusies uit het onderzoek van Jian Qin en zijn begeleider prof.dr. Bo van der Rhee naar de succesfactoren bij productontwikkeling. Hij promoveert vandaag aan Nyenrode Business Universiteit. Qin en van der Rhee bekeken het succes van productontwikkeling vanuit HR perspectief, IT-mogelijkheden en ontwikkelde een checklijst voor bedrijven om nieuwe succesvolle producten te identificeren uit de prullenmand waar eerder mislukte projecten in belandden.

Productontwikkeling is de sleutel voor duurzaam concurrentie voordeel voor bedrijven. Maar het proces is complex en de kans van slagen onzeker. Bijna de helft (33-54 %) van alle nieuwe producten mislukt. Dit komt vaak door gebrek aan inzicht in de markt of een verkeerde productinnovatiestrategie. Het ontdekken van de factoren die de kans van slagen vergroten, kan een bedrijf tijd en geld schelen. Qin heeft in zijn onderzoek een holistisch model ontwikkeld dat managers hierbij kan helpen. Hieruit blijkt dat er op drie vlakken ruimte is om de kans op succes te verhogen: HRM, IT en kijken naar mislukte projecten.

Checklist

Er ligt een berg parels in de prullenbak van productontwikkeling. Want van je fouten kun je leren. “Wanneer dit onderdeel wordt van je bedrijfsfilosofie, kan het je helpen om productinnovatie te optimaliseren", zegt Qin. In zijn onderzoek stelde hij een checklist samen om de 'verborgen juweeltjes' te ontdekken en managers te helpen om de innovatieprestaties te verbeteren. Op de lijst staan criteria als:  Levert het nieuwe productidee unieke voordelen voor de klant op? Zijn er prestatiestatistieken voor productontwikkeling vastgesteld? Deze criteria helpen niet alleen kosten te reduceren bij eerder afgewezen projecten, maar ook het  potentieel voor succes beter te benutten en zo een nieuwe groeimotor voor het bedrijf te vormen.

Platform voor feedback door klanten

Bedrijven investeren al jaren in IT-infrastructuur om productinnovatie mogelijk te maken. “Maar vaak weten ze niet hoe ze hun IT-structuur zodanig kunnen verbeteren dat ze winst maken voor productontwikkeling”, zegt Qin. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie breed platform voor klantfeedback. Managers moeten NPD-teams aanmoedigen om met externe klanten om te gaan en de concurrentiedynamiek op de markt in de gaten te houden. Daarnaast is een uitgebalanceerd innovatieprocesontwerp nodig om de kans op succes bij nieuwe producten te vergroten.

Investeer in training & recruitment

Tot slot geeft Qin aan: "Geef ook prioriteit aan investeringen in je menselijk kapitaal door middel van training en werving.” Biedt bijvoorbeeld medewerkers de kans om vaardigheden te leren en zich te ontwikkelen (bijvoorbeeld met lange termijn gerichte opleidingsprogramma's), het opzetten van gedegen selectie- en aanwervingsmechanismen (bijvoorbeeld met werkgelegenheidstests en uitgebreide interviews). Binnen HR onderscheidt hij drie dimensies die een belangrijke rol spelen in het succes van nieuwe productontwikkeling, namelijk: capaciteit verhogende HR, motivatie verhogende HR en kansen verhogende HR. Het onderzoek laat zien dat deze drie dimensies en de op kennis gebaseerde activa (menselijk en sociaal kapitaal) positief invloed hebben op het NPD-succes.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.