Hoe maken we impact voor de nieuwe generatie?

Verantwoord ondernemerschap staat centraal tijdens Opening Academisch Jaar

6 september 2022
Community

De huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om leiders die impact maken en ondernemingen met oog voor mens en omgeving. Bij de opening van het academisch jaar 2022 - 2023 op Nyenrode Business Universiteit stond verantwoord ondernemen en leiderschap in de komende 75 jaar centraal. Prof. dr. Koen Becking, Rector Magnificus van Nyenrode blikte kort terug op de viering van het 15e lustrum en keek vooral vooruit: "75 jaar geleden had Nederland behoefte aan sterke leiders die de armen uit de mouwen staken om het land weer op te bouwen en economisch op de kaart te zetten. Nu hebben we leiders en ondernemingen nodig die weten hoe we de duurzame samenleving vormgeven en realiseren." Tijdens de opening gaven verschillende sprekers hun visie op verantwoord ondernemerschap in de toekomst.

Leiders van de toekomst, begin nu

‘Planeet aarde is ziek’, Sharon Dijksma, Burgermeester van Utrecht, benadrukte in haar toespraak de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om de aarde beter te maken. De metropoolregio Utrecht pakt de handschoen op en streeft ernaar het ‘kloppende hart van een gezonde samenleving’ te worden. "Ondernemers spelen hierin een belangrijke rol, als aanjagers van vernieuwing met een focus op de toekomst. Maar ook studenten zijn leiders van de toekomst." Dijksma daagde studenten uit: "bewaar je ideeën en oplossingen niet tot na je studietijd, maar deel en realiseer ze nu."

Ethiek: goed voor klanten en je business

‘Nyenrode: leer je nieuwe studenten een bedrijf te runnen waarbij winst maken en omgaan met maatschappelijke uitdagingen in balans is. Want de toekomst vraagt om managers die beiden kunnen.’ Dat zei alumnus Andy Bender, voorzitter van de Netherlands-America Foundation in zijn videoboodschap. Hij weet uit eigen ervaring dat het kan: winst maken en ethiek nastreven in je bedrijfsvoering. Hij gaat zelfs nog een stap verder en stelt dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel je klanten als het bedrijf ten goede komen. "De nieuwe generatie vraagt hier bovendien om: millenials en GenZ willen niet langer werken bij het bedrijf dat het meest betaald, maar zoeken een werkgever die maatschappelijke problemen aanpakt."

Normen en waarden binnen familiebedrijven maken al jaren dat duurzaamheid en zorg voor je omgeving en personeel een belangrijk thema is. Dat blijkt uit het onderzoek van Prof. Dr. Roberto Flören, RSM hoogleraar Familiebedrijven en Prof. Dr. Marta Berent-Braun, Van Lanschot Kempen hoogleraar Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek. Tijdens de opening van het academisch jaar gaven ze een inkijkje in de resultaten van hun onderzoek naar familiebedrijven en duurzaamheid.

Startup business is een ‘studentbusiness’

Startups kunnen een belangrijke rol spelen in het aanpakken van de uitdagingen van deze tijd. Maar dat gaat niet zomaar. ‘Het begint met een goed idee, maar zonder plan en goed team kom je er niet. En dat team moet divers zijn, zodat je elkaar kunt aanvullen met vaardigheden.’ Constantijn van Oranje deelde zijn kennis en ervaring op het podium en wees daarbij op het belang van diversiteit. Hij riep op om vooral te investeren in organisaties die divers zijn samengesteld, want ‘83 % van de investeringen worden nu nog gedaan in bedrijven die volledig worden geleid door mannen’.

Volgens Lucien Burm, chair van de Dutch Startup Association, is de startup business een echte ‘student business’: 10 % van de afgestudeerden begint een startup. "Je bent niet zo cool als je nog geen startup hebt". Hoewel de investeringen afnemen, neemt het aantal startups nog steeds toe. Nyenrode is in samenwerking met de Dutch Startup Association een speciaal programma gestart, waarbij alumni een belangrijke rol spelen in de funding. "Hiermee willen we de komende vijf jaar minstens 50 startups op weg helpen."

50 jaar vrouwen

Petri Hofsté, voorzitter van de Foundation Board van Nyenrode, sloot het programma af met een terugblik op een andere mijlpaal, namelijk 50 jaar vrouwen op Nyenrode. Voor 1972 was Nyenrode een echt mannenbolwerk. In de jaren daarna is er veel veranderd: diversiteit, gelijkheid en inclusie is verankerd in de strategie van Nyenrode en hebben niet alleen betrekking op het werven van studenten maar op de carrièremogelijkheden voor medewerkers, faculteitsleden en bestuurders. Hofsté: "Het is belangrijk dat iedereen zich op Nyenrode thuis voelt en dat we de afspiegeling van onze wereldbevolking qua geslacht en culturele achtergrond blijven verbeteren."

Wil je de gehele opname terugkijken? Of kijk hier naar de compilatie video van de opening academisch jaar 2022-2023.

05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-0113
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-8429
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-8215
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-8514
Petri Hofste
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-0220
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-0113
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-8429
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-8215
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-8514
Petri Hofste
05092022-Opening Academisch Jaar-Foto Sander Foederer-0220

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.