‘Making Markets work for Purpose’ maakt meeste impact

25 juni 2020
Onderzoek

De faculty van Nyenrode Business Universiteit heeft op donderdag 25 juni ‘Making Markets work for Purpose’ van André Nijhof, hoogleraar Sustainable Business and Stewardship, als impact case 2020 uitgeroepen. Deze case laat volgens de faculty het beste zien hoe Nyenrode onderzoek met impact uitvoert. Naast de case van Nijhof waren ook cases van Job Andreoli (Entrepreneurial Finance), Anke van Hal (Sustainable Building) en Ruud Vergoossen (Quality of Annual Accounts) genomineerd.

‘Making Markets work for Purpose’ is een onderzoeksprogramma dat analyseert welke transformatiefouten markten blokkeren om te groeien naar meer duurzaamheid en hoe deze fouten kunnen worden gecorrigeerd door interventies van vijf verschillende actoren: de overheid, het bedrijfsleven, NGO’s, financiële instellingen en kennisinstituten.

Duurzaamheidsuitdagingen

“Het onderzoeksprogramma ‘Making Markets work for Purpose’ richt zich op de grote duurzaamheidsuitdagingen van onze tijd en bouwt voort op concepten zoals Earth Overshoot Day, Planetary Boundaries, de Donut-economie en de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s). Uitgangspunt daarbij is dat het probleem wat we zien, niet het probleem is wat we moeten oplossen. In plaats van te kijken naar de uitkomst van het spel, kijken wij naar de spelregels, waardoor we zicht krijgen op de onderliggende oorzaken van deze problemen. Dit inzicht biedt houvast voor bedrijven, overheden en andere partijen die dagelijks bezig zijn met het verduurzamen van onze samenleving,” vertelt André Nijhof.

De onderzoekers passen het raamwerk toe op acht verschillende markten en sectoren. Wanneer je uitzoomt, zie je dat in elke sector dezelfde patronen en fasen van markttransformatie van toepassing zijn. Deze patronen van duurzame markttransformatie liggen aan de basis van een 8-stappenanalyse. Op basis daarvan kunnen strategieën worden ontwikkeld, gericht op het verdiepen en versnellen van transformaties.

Impact op de samenleving

Bo van der Rhee, research director van Nyenrode: “Dit jaar was de eerste ronde en we hebben twaalf prachtige impact cases ontvangen. Het was voor de Research Council moeilijk om daar slechts vier van te nomineren, want alle cases gaven heel mooi weer hoe Nyenrode onderzoek doet dat impact heeft. De uiteindelijke winnaar, gekozen door de faculty, is een prachtig voorbeeld van hoe academisch onderzoek kan leiden tot impact op de samenleving, en André Nijhof en zijn team zijn de verdiende winnaars!”

André Nijhof: “‘Making Markets work for Purpose’ maakt inzichtelijk hoe het meten van de echte prijs, benchmarking, subsidies, convenanten, maatschappelijk verantwoord inkopen en allerlei andere interventies in onderlinge samenhang bijdragen aan verduurzaming. Het is belangrijk dat daar via deze uitverkiezing het komend jaar nog meer aandacht op gericht wordt.” 

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe onze faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk. De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, en Stewardship. Per categorie zijn de ingediende cases gerankt op basis van bereik (in hoeverre zijn stakeholders in aanraking gekomen met het onderzoek), impact (in hoeverre hebben stakeholders veranderingen doorgevoerd op basis van het onderzoek) en de kwaliteit van de argumentatie (onderbouwing, helderheid en opbouw van de impact case).

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.