Maximaal leereffect door de juiste snaar te raken

16 juli 2018
Onderwijs

‘Specialisten zijn essentieel voor ons. We hebben hun kennis op het gebied van IT, elektrotechniek en assetmanagement nodig om afgewogen beslissingen te kunnen nemen,’ zegt Niek de Groot, adviseur leren en ontwikkelen van Alliander Opleidingen, over het belang van investeren in specialist development. Samen met zijn collega Kris Guldie (HR business partner bij Liandon) en programma-manager Raoul Wirtz van Nyenrode Business Universiteit vertelt hij over het Specialist Development Program van Alliander bij Nyenrode, waarvan de tweede leergang dit voorjaar is afgerond.

De economie in Nederland is weer helemaal opgebloeid. Maar die bloei heeft ook een keerzijde. Veel bedrijven in de bouw- en technische sector lukt het niet meer om hun werkpakket tijdig te realiseren. Alliander is geen uitzondering. De Groot legt uit wat dit betekent: ‘Door de vele nieuwbouw en de snelle aanwas van zonneweiden en windparken, groeit ons werkpakket. Gecombineerd met het grote tekort aan technisch personeel betekent dit dat het steeds moeilijker wordt om klanten binnen de gestelde termijnen aan te sluiten op het energienetwerk.’ Guldie vult hem aan: ‘Om die reden zoeken wij naar oplossingen om, bijvoorbeeld met innovaties, meer werk met minder mensen te verzetten. In het programma vragen we collega’s naar mogelijke oplossingen. Zo kunnen we als organisatie de kennis van onze specialisten optimaal benutten.’

Guldie wil specialisten een gelijkwaardige positie geven ten opzichte van managers:  ‘Zo voelen ze zich vrijer om hun mening en ideeën te delen. Zo kunnen we hen ook beter betrekken bij besluitvorming.’ De toegevoegde waarde blijkt uit feedback van een deelnemer: ‘Een van mijn belangrijkste gerealiseerde persoonlijke leerdoelen was mijn zichtbaarheid vergroten.’ Verbreding van kennis en vaardigheden van de specialisten is heel belangrijk voor Alliander. De Groot vertelt: ‘Als je als senior specialist wilt doorgroeien, moet je andere vaardigheden ontwikkelen. Je moet kennis hebben van de strategieën en doelstellingen van je organisatie en deze kunnen vertalen naar je eigen vakgebied. We willen dat specialisten kijken naar de hele organisatie en de omgeving waarin die opereert.’ Die verbreding is een belangrijk doel van het ontwikkelprogramma.

De klant achter de aansluiting

Over de opzet van het programma is grondig nagedacht en die gaat van buiten naar binnen. ‘Eerst de theorie, dan de vertaalslag naar Alliander waarbij managers en directeuren vertellen over hun dilemma’s en uitdagingen. Daarna volgt de vertaalslag naar deelnemers: wat betekent het voor hen, persoonlijk en voor hun vakgebied? Het is veelzeggend hoe actief het (top)management van Alliander aan de opleiding meewerkt’ zegt Wirtz. ‘Zij zien ook het belang van ontwikkeling van specialisten en ervaren hoe specialisten op die manier hun kennis verbreden. Een voorbeeld is de manager strategie en omgeving van Klant & Markt die de technisch en IT-specialist uitdaagt verder te denken dan de ‘aansluiting’ en na te denken over de gevolgen van hun beslissingen op de wereld achter de aansluiting’.

‘We hebben management, deelnemers en oud-deelnemers actief betrokken bij het vormgeven van het programma, vooraf en tussentijds,’ zegt De Groot over de visie achter de ontwikkeling en opzet van het specialistenprogramma. ‘Co-creatie van het programma vergroot ook de vertaling naar de praktijk. Deelnemers maken met leidinggevenden tijdens en na het volgen van programma ontwikkelafspraken. Ze bedenken hoe ze deze kunnen terugvinden in hun werk.’ Guldie vult aan: ‘Vooraf hebben we interviews gehouden met de doelgroep om te kijken waar de ontwikkelbehoeftes zaten. Anders hadden we waarschijnlijk minder scherp gekregen dat veel specialisten het lastig vinden om op hogere niveaus binnen de organisatie te acteren.’

Betere samenwerking

Guldie geeft een voorbeeld over de positieve resultaten: ‘Deelnemers bleken veel efficiënter in projecten te zijn, alleen al doordat ze de namen en gezichten van andere afdelingen kenden. Daardoor is er een versnelling in samenwerking. Het programma sluit goed aan bij de visie van Alliander om meer met elkaar samen te werken, over de grenzen van afdelingen heen. Ook komen ze met goede verbeterideeën.’ Deelnemers waarderen dat het programma focust op zowel persoonlijke als inhoudelijk ontwikkeling. Velen zien persoonlijke ontwikkeling als een belangrijk én langdurig resultaat van het programma. Of zoals een oud-deelnemer het treffend verwoordt: ‘De slogan van Nyenrode 'a reward for life' wordt binnen het Alliander Specialisten Programma waargemaakt. Zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak is precies de juiste snaar geraakt, waardoor een maximaal leereffect is bereikt. Het programma stimuleert je om uit je comfortzone te komen.’

Met het Specialist Development Program (SDP) krijg je als vakspecialist inzicht in je leiderschapskwaliteiten en de impact die je op de organisatie kan maken.

We bieden het Specialist Development Program ook aan als incompany traject. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.