Medezeggenschap en Governance

20 december 2017
Onderwijs

Een druk bezocht congres over Medezeggenschap en Governance werd op 12 december 2017 georganiseerd door de Alliantie  bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. Voor mij was het belangrijk te ervaren dat medezeggenschap de aandacht krijgt van werkgevers, commissarissen, de wetenschap en de investeerders.

Een oppeppend betoog van Trude Maas (Alliantie), een stimulerend verhaal over samenwerking door Mariëtte Hamer (SER) en inzichten uit de praktijk van Jaap Winter, die aangaf dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet meer het geëigende kader is om medezeggenschap naar de voorkant van de besluitvorming te brengen. Winfried Bouts van de WissemaGroup leidde een workshop over “Voorbij de gouden driehoek: op weg naar een inclusief netwerk.” Er waren nog meer sprekers en workshops, zie www.medezeggenschap-en-governance.nl. Dank aan de SER dat het Huis van de Arbeid weer een inclusief huis wordt waar de dialoog over vernieuwing van de governance een centrale plek heeft.

Prof. dr. Annemieke Roobeek, professor of Strategy and Transformation Management aan de Nyenrode Business Universiteit en commissaris bij ABN AMRO, KLM, Abbott healthcare products is samen met Winfried Bouts ontwerper en kerndocent van het Nyenrode Executive Programma Moderne Medezeggenschap.

Dit programma voor toppers in de medezeggenschap die sparring partner willen zijn of worden voor bestuurders, gaat in maart 2018 voor de zesde keer van start. Een informatiebijeenkomst hiervoor wordt gehouden op 25 januari 2018 op Nyenrode Business Universiteit om 15.30 uur.  Vanaf 16.30 uur is er een alumni bijeenkomst van dit programma waar u alumni kunt ontmoeten van de reeds gehouden leergangen .

Informatie: a.roobeek@nyenrode.nl of winfried.bouts@wissemagroup.nl


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, november - december 2017.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Wenst u te reageren dan kan dat naar ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.