Minister Dijsselbloem: Auditing-sector moet zelf voortouw nemen

AFM wil ‘flexibel’ omgaan met innovatie in de branche

30 augustus 2017

“Laat zien dat het initiatief komt vanuit de sector, en niet vanuit de politiek”, aldus Dijsselbloem, die het herwinnen van vertrouwen typeerde als een ‘uphill battle’. Volgens de PvdA-minister moet de sector ‘het hart’ van de problemen in de sector erkennen – volgens hem het businessmodel van de audit firms, dat zou leiden tot verkeerde stimulansen. “Hoe zorgen we ervoor dat de integriteit en de standaarden in de sector sterk genoeg zijn om druk vanuit de klant te weerstaan?”

Dijsselbloem was een van de keynote-sprekers op de tweedaagse conferentie ‘Controversies in Future Audit Quality – A multi-stakeholder perspective’. Hij noemde auditors ‘onverschrokken verdedigers van de waarheid’ en moedigde de sector aan geen afwachtende houding aan te nemen richting de politiek. “De druk moet niet komen vanuit de politiek richting de sector, maar vanuit de sector richting de politiek. Geef aan waarmee wij als politici verbeteringen in de branche kunnen ondersteunen.”

AFM ‘flexibel’
Een vergelijkbare uitnodiging kwam van AFM-bestuurder Gerben Everts. Hij nodigde de auditing-sector uit om samen met de toezichthouder innovatie op te pakken. “Ze zijn van harte welkom om de tenen in het water te steken.” Als audit-bedrijven mogelijkheden zien voor het bieden van zekerheid in een ander model dan het huidige, is de AFM bereid ‘waivers’ te verlenen voor de regels die daarop van toepassing zijn. “We willen dan flexibiliteit geven.” Ook hamerde Everts op het toenemende belang van data analytics, big data en algoritmen in de audit-industrie. “De auditor van morgen – maar ook die van vandaag – moet die waarde daarvan voor audit quality begrijpen.” De AFM-bestuurder zei ervan overtuigd te zijn dat algoritmen in de toekomst bepaalde zaken beter kunnen dan de ‘ouderwetse auditor’, maar benadrukte tegelijkertijd dat ‘het menselijk brein’ onmisbaar blijft voor het interpreteren van de informatie. “Data alléén zegt niets.”

Foundation for Auditing Research-onderzoek
De conferentie bestond uit diverse plenaire sessies over de toekomst van de audit-industrie. Onder de gerenommeerde internationale sprekers op het congres waren Mark DeFond (University of Southern California) en W. Robert Knechel (directeur van het International Accounting and Auditing Center, Warrington College of Business at University of Florida). Ook werden een viertal onderzoeken gepresenteerd die FAR onder handen heeft, onder meer naar professional scepticism, en de rol van persoonlijkheid en teamwork. Andere onderwerpen die in Breukelen de revue passeerden waren controversies binnen de audit-industrie en de visies op veranderingen in de sector. Verschillende sprekers en bezoekers deden nadrukkelijk een beroep op de Foundation of Auditing Research (FAR) om bepaalde onderwerpen verder te onderzoeken. Op uitnodiging van de FAR zegde Gerben Everts toe deel te willen nemen aan een ‘denktank’ van de FAR met daarin topacademici en mensen uit de praktijk om de kern van de problemen in de sector én de te volgen weg in de toekomst nader te bepalen.

Over FAR
De Nederlandse stichting Foundation for Auditing Research (FAR) is op 20 oktober 2015 in Amsterdam opgericht. FAR biedt een unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Daarmee versterkt de stichting de leercurve van de auditindustrie en haar stakeholders, biedt een platform voor de accountancy opleidingen en steunt op de lange termijn de accountancy wetenschappers in Nederland en daarbuiten.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.