MKB-ondernemer waardeert sterke relatie met accountant

7 maart 2022
Opinie

Een krachtige relatie tussen MKB-ondernemer en accountant gaat hand in hand met het ervaren van toegevoegde waarde in de dienstverlening van de accountant. Dat is de conclusie uit een wetenschappelijke studie onder leiding van prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het Managerial Auditing Journal. Van Nieuw Amerongen spreekt van een nieuw paradigma: “De relatie gaat vooraf aan de prestatie”.

Het onderzoek maakt deel uit van een bredere studie van de rol van de accountant in het MKB, waarbij zowel het perspectief van de cliënt als dat van de accountant wordt belicht. Van Nieuw Amerongen: “Met dit onderzoek krijgen we beter zicht op een belangrijk onderdeel van het actuele concept: ‘Auditing-as-a-service’. Eén van de uitgangspunten van dit concept is dat de controleopdracht geen eenzijdig proces is waarbij de accountant controlebewijs verzamelt. Het houdt een samenwerkingsproces in. It takes two to tango!

Waarde toevoegen

Naarmate de kracht van de relatie toeneemt, neemt ook de toegevoegde waarde van de aacountantsdienstverlening toe, aldus de onderzoekers. De relatie is onder andere gebaseerd op persoonlijk contact, vertrouwen, vriendschappelijkheid en flexibiliteit. De ervaren toegevoegde waarde omvat aspecten als actualiteit, relevantie, specialisatie, content of algemene deskundigheid. Het is dus lonend voor accountants om te investeren in de relatie met hun cliënten. Zo ontstaat er een win-win situatie. Volgens Van Nieuw Amerongen wordt een goede samenwerking gedragen door een stevige basis in de vorm van een goede relatie. “Als de relatie goed is, is de uitkomst dat er toegevoegde waarde wordt ervaren op een domein waar de klant niet direct om heeft gevraagd, maar wat wel een positief resultaat is.”

Betere controlekwaliteit

Het nu gepubliceerde onderzoek kan een opmaat vormen voor een nieuw zicht op de verbetering van controlekwaliteit. Van Nieuw Amerongen: “In het concept ‘Auditing-as-a-service’ ligt de veronderstelling besloten dat een goede samenwerking tussen accountant en cliënt bijdraagt aan de kwaliteit van het verzamelde controlebewijs. Enerzijds kan dit leiden tot meer controlebewijs dat de cliënt proactief aanlevert of op specifiek verzoek van de accountant precies de gewenste informatie aanlevert. Anderzijds kan de samenwerking er toe leiden dat je meer bij elkaar betrokken bent, waardoor je elkaar als persoon beter leert kennen en de accountant meer kennis opdoet van de cliëntorganisatie. Het is denkbaar dat die hechte samenwerking ook leidt tot een groter adviespotentieel.”

Vanuit eerder onderzoek is bekend dat andere adviesdiensten ook kunnen leiden tot transfer of knowledge. Dit kan volgens de hoogleraar bijdragen aan een betere risico-inschatting door de accountant. De wettelijke controle is een ‘moetje’, maar investeren in de relatie leidt uiteindelijk tot betere controlekwaliteit, zo stelt hij.

Cliëntperspectief

Het gepubliceerde onderzoek richt zich op het cliëntperspectief. Een MKB-cliënt hecht waarde aan een sterke relatie met zijn of haar accountant. Volgens de onderzoeker een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek: “In het onderzoek zijn zowel vrijwillige als wettelijke controleopdrachten inbegrepen. De verplichting tot accountantscontrole én het ervaren van toegevoegde waarde in de dienstverlening kunnen dus prima samen gaan.” 

Het onderzoek werd uitgevoerd door:

  • Prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA, bekleedt de leerstoel Kreston Netherlands MKB Accountancy
  • Erdi Coskun MSc, Post-master accountancy student aan Nyenrode Business Universiteit
  • Prof. dr. Joost van Buuren RA, hoogleraar auditing & assurance aan Nyenrode Business Universiteit
  • Dr. Hans Duits RA, assistant professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze studie vormt ook een voorbeeld van de educational impact case van Niels van Nieuw Amerongen. Deze impact case beschrijft hoe onderwijs (ter voorbereiding op het schrijven van de masterscriptie) en onderzoek elkaar versterken! Zie hiervoor "Teaching, research & practice"

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.