“Ons fijnmazige netwerk van branche- en beroepsorganisaties is een vitale infrastructuur”

2 september 2020
Opinie

Leo de Boer is sinds 1 januari 2019 zakelijk directeur bij VNO-NCW/MKB Nederland. Dat is één geïntegreerde werkorganisatie met ongeveer 140 mensen die werken voor beide koepels. “Vanaf half maart zijn we een virtueel kantoor geworden en een anderhalve meter-vereniging.”

Snel aanpassen op de hoofdtaken

Iedere branche- en beroepsvereniging kan in principe kiezen uit een mix van drie hoofdtaken, legt De Boer uit. Dat zijn beleid en belangenbehartiging, dienstverlening en een ontmoetingsfunctie. Op alle drie de gebieden moest VNO-NCW/MKB Nederland zich in het voorjaar van 2020 snel aanpassen.

“Toen Nederland in maart in lockdown ging, kon iedereen zijn jaarplannen en targets basically weggooien”, vertelt De Boer. “Het hele beleid om de crisis aan te pakken is toen in no time opgezet. Wij willen Nederland investerend uit de crisis halen en om dat te bereiken is ontzettend snel geschakeld om te helpen de steun- en investeringspakketten te realiseren.”

“Door de coronacrisis zijn heel snel allerlei nieuwe dienstverleningsinitiatieven uit de grond gestampt. We hebben bijvoorbeeld een coronacalculator gemaakt waarin je alle regelingen kunt doorrekenen, zoals de TOZO en NOW en de aanpassingen daarop. Ook hebben we een website waarop we anderhalvemeter-protocollen van de branches hebben verzameld. We hebben ook een site geopend waarop topsporters tips gaven over hoe je jezelf fit kon houden wanneer je vanuit huis werkte tijdens de lockdown.”

“Tijdens de crisis waren in bepaalde branches ineens heel veel mensen over, bijvoorbeeld de catering. Andere sectoren zoals ziekenhuizen zaten juist te springen om personeel. Wij zijn een platform van vraag en aanbod gestart, “NL werkt door”, om te kijken of we matches konden maken tussen beide groepen”.

“Als ontmoetingsplek hebben we bij VNO-NCW/MKB Nederland onze Malietoren in Den Haag. Na het begin van de pandemie konden de vele tientallen commissies daar natuurlijk niet meer live bij elkaar komen en zijn het vooral Teams-ontmoetingen geworden. We hebben ook meteen een webinar room ingericht waarin nu al vele tientallen uitzendingen zijn geweest voor onze leden, zodat zij elkaar in ieder geval online konden ontmoeten.”

Unieke infrastructuur

“Er is bijna geen land ter wereld waarin zoveel branches in één koepel verenigd zijn: van de financiële sector tot de zorg en van de cultuur tot de industrie en de retail. Het uitrollen van allerlei steunmaatregelen en de anderhalvemeter protocollen had niet gekund zonder het fijnmazige netwerk van branche- en beroepsorganisaties dat we in Nederland hebben. Tijdens zo’n crisis blijkt maar weer eens extra dat dit een vitale infrastructuur is. Daarin zijn we in Nederland vrij uniek en andere landen kijken er met veel belangstelling naar.”

“Het kabinet weet ook dat er bij veel standpunten die wij innemen daar een heel proces aan vooraf is gegaan met onze leden. Zo’n standpunt komt niet zomaar op tafel. Dat is ook de meerwaarde die wij bieden naar stakeholders als de Tweede Kamer of het kabinet.”

Young professionals

In 2019, dus nog voor de coronapandemie, had VNO-NCW/MKB Nederland besloten om de eigen werkorganisatie verder te versterken. “Bij een pakket van ongeveer 250 lobbydossiers per jaar moeten we voldoende mensen en kwaliteit hebben om ons werk op een goede manier te kunnen doen. We hebben ons toen voorgenomen om bijvoorbeeld meer te investeren in opleidingen voor de eigen organisatie. Besloten is toen onder meer om vier young professionals aan te nemen die we een tweejarig traject aanbieden. De vier deelnemers zijn in vaste dienst bij ons. Een van hen is gestationeerd op ons kantoor in Brussel, de andere drie in Den Haag.”

“De young professionals maken in het traject kennis met alle vier de beleidsclusters die we hebben. In dit Young Executive Programma combineren zij werk met een programma op Nyenrode. Ik heb de diepe overtuiging dat investeren in opleiden zichzelf al heel snel terugverdient. Na die twee jaar is de bedoeling dat zij doorstromen naar een vaste plek in de werkorganisatie.”

Next Level Ondernemen

Leo de Boer is naast zijn werk bij VNO-NCW/MKB Nederland ook betrokken bij de Academie voor Verenigingsmanagement. “In dat kader werkte ik al samen met Nyenrode. Vanuit de Malie Academy van VNO-NCW/MKB Nederland hebben wij nu samen met Nyenrode, de TU Delft en De Baak voor onze ondernemersleden de course Next Level Ondernemen opgezet.”

“Als ondernemer moet je weten welke trends er op je af komen. Je kunt dan kijken naar politieke trends maar vooral de technologisch-maatschappelijke trends zijn interessant. Daarvoor zijn we bij het ontwikkelen van de course Next Level Ondernemen bij de TU Delft terecht gekomen. Zij nemen de deelnemers mee in een deep dive in vraagstukken als Artifical Intelligence, fotonica en biotechnologie. Daar moet je als ondernemer echt meer van weten. Niet alleen omdat je daarmee je business efficiënter kan maken, maar ook omdat het technologieën zijn die vaak volstrekt disruptief zijn op het gebied van businessmodellen.”

“Vervolgens komt de vraag aan de orde wat die trends dan betekenen voor je eigen organisatie. Denk aan veranderende businessmodellen, change management, innovatie. En hoe beleg je dat? Dit onderdeel van de course Next Level Ondernemen neemt Nyenrode vooral voor haar rekening.”

“Daarna is van belang wat de gevolgen van de ontwikkelingen zijn voor jou als leider of als management? Dat is de derde linie in het programma. Op dit deel gaat met name De Baak in.”

Leo de Boer denkt dat het programma van de course Next Level Ondernemen door de coronapandemie alleen maar actueler geworden. “Helaas. Maar er waren al belangrijke veranderingen aan de gang in de structuur van de Nederlandse economie. Neem bijvoorbeeld de platformeconomie, allerlei doorbraaktechnologieën en de opkomst van nieuwe bedrijven die in korte tijd een grotere beurswaarde halen dan menig incumbent in vijftig jaar heeft opgebouwd. Vaak hebben we het er wel over, maar soms is ook het nodig om daar als ondernemer een slag dieper in te gaan.”

Leo de Boer is zakelijk directeur bij VNO-NCW/MKB Nederland.

Dit artikel is onderdeel van het L.E.S. in crisis kennisplatform. Een platform waar we kennis en kunde delen om leiders en professionals van organisaties te helpen in tijden van crisis.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.