New Board, On Board!

9 september 2020
Onderwijs

Wanneer we naar organisaties kijken is effectief besturen essentieel. De rol die je als bestuurder of commissaris invult, is daarmee tevens de meest veelomvattende. De strategie, de bedrijfsvisie, de normen en waarden binnen de organisatie. Het risico- en crisismanagement. Echt alles vraagt je aandacht. Het New Board Program van Nyenrode Business Universiteit bereidt je hierop voor. Daarbij kijk je ook naar jezelf als mens binnen jouw organisatierol.

Janneke Hermes heeft recent het tweejarige New Board Program binnen Nyenrode afgerond. Ze deelde met ons haar ervaringen, haar leerproces én haar focus. Tijdens haar deelname aan het New Board Program werd zij benoemd tot Chief Financial Officer van Gasunie.

Risicomanagement en COVID-19

We spreken Hermes via Teams, passend binnen de huidige COVID-19 richtlijnen. ’’Net als bij de verspreiding van COVID-19, hebben we maar al te vaak de neiging om ernstige gebeurtenissen met een kleine kans dat ze voorkomen terzijde te schuiven." Als bestuurder kan je hier niet op vertrouwen. Zeker niet als bestuurder binnen Gasunie. Veiligheid, betrouwbaarheid, dat is wat we leveren. Ook in het Corona tijdperk. Daarvoor moet je als organisatie altijd vooruitkijken en voorbereid zijn. Risicomanagement, draaiboeken en het oefenen van omgang met crisissituaties. Het plan moet klaarliggen. Én, het lag dus ook klaar. De levering van gas aan industrie en huishoudens is daardoor geen enkel moment in gevaar geweest.


Persoonlijke ontwikkeling

Binnen Gasunie wordt naast leveringszekerheid veel aandacht besteed aan (persoonlijke) ontwikkeling. In haar voormalige rollen als Corporate treasurer en als bestuurder van het Pensioenfonds van Gasunie, wilde Hermes zichzelf nog meer voorbereiden op bestuurlijke taken. "De veelzijdigheid binnen het programma, de brede opzet en de combinatie tussen de hardere kant van het vak en de soft skills, spraken mij op voorhand aan. Daarnaast is het netwerk dat je creëert bijzonder en enorm effectief." Het zijn voorbeelden die Janneke noemt als bewuste keuze voor het Nyenrode New Board Program. 

We vragen Janneke Hermes welke drie specifieke programma-onderdelen haar het meest zijn bijgebleven:

  • De persoonlijke verhalen, ze vormen een bron van inspiratie en dragen bij aan het individuele leerproces;
  • De kracht van de inspirerende sprekers die de gave hebben om onderwerpen als compliance te verweven in wijsbegeerte én die je op het hart drukken dat je een verantwoordelijkheid hebt. Altijd. Iedere dag opnieuw;
  • De slow aanpak. Het programma is opgebouwd op een manier die past, die ruimte laat voor tussentijdse ontwikkelingen en groei. Het geeft tijd, om écht aan de slag te gaan. 
Daarbij vraagt het programma om te zoeken naar bevestiging van dat wat je al weet én tegelijkertijd om een andere zienswijze te durven aannemen. "Onderbouw, zorg voor goede tegenspraak, wees je bewust en bevestig. Deze contrasten houden je scherp. Niet alleen in je bestuurlijke rol maar zeker ook als mens."

"Ken je die oefening?" Breng je armen zo hoog mogelijk in de lucht. 

Gelukt? Breng ze dan nu nóg twee centimeter hoger.

Er kan altijd meer. Jij kunt altijd meer.

Het New Board Program is een tweejarig deeltijdprogramma. In zeven modules, waaronder één internationale, worden alle relevante aspecten van goed ondernemingsbestuur uitgelicht. Daarnaast geven inspirerende sprekers en ervaren bestuursleden hun visie op boardroom issues. De nieuwe leergang van het programma start op 21 april 2022.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.