Nieuw zicht op de toekomst dankzij het Strategic Leadership Program

23 januari 2017
Onderwijs

Afstand nemen en naar buiten kijken, om een beter beeld van je eigen organisatie te ontwikkelen. Dat is een van de onderdelen die aan bod kwam tijdens het Strategic Leadership Program. Deelnemer Sabrina Franken-van Velzen, directeur uitvaartverzorging namens Yarden: ‘Het programma helpt om verder in de toekomst te kijken. Hierdoor kon ik voor mijn organisatie een helder doel stellen – een koers uitstippelen naar een stip aan de horizon.’

Sabrina Franken-van Velzen vertelt waarom het SLP haar zo aansprak: ‘Sinds ik in 1983 de Hogere Hotelschool verliet heb ik diverse managementcursussen en workshops voor leidinggevenden gevolgd. Maar eigenlijk heb ik nooit een volledige opleiding gedaan zoals bij het SLP. Daarnaast liep ook ik rond met uiteenlopende vragen. Wat gebeurt er in de markt? Hoe anticipeer je op die veranderingen? En hoe stippel je een koers uit?’ 

Vogelperspectief biedt inzicht

Het Strategic Leadership Program behandelt diverse vraagstukken. Hoe ga je als organisatie om met onzekerheid? Wat is de rol van een strategisch leider in complexe, internationale organisaties? Sabrina had voornamelijk baat bij het visionaire gedeelte van het programma. ‘Daar heb ik een aantal belangrijke lessen geleerd’, stelt ze. ‘Vooral de sessies over het bepalen van een koers – verder kijken dan één jaar, de weg naar de toekomst bepalen.’ Daarbij speelde volgens haar ook de tijdelijke afstand tussen haar en de organisatie een rol. ‘Het is goed om even een paar dagen weg te zijn, zodat je vanuit vogelperspectief naar je eigen organisatie kijkt. Dat hielp mij in het ontwikkelen van een alternatief beeld van de dagelijkse gang van zaken.’

Stip aan de horizon

Dat het SLP niet alleen theoretische vraagstukken behandelde, maar ook concrete handvatten uitreikte, bleek uit de latere bedrijfsactiviteiten van Yarden. Sabrina: ‘Het hielp ons om een zogenaamde stip aan de horizon te zetten. Om een voorbeeld te geven – ik ben verantwoordelijk voor de panden waarin onze crematoria zijn gehuisvest. Dankzij de ervaringen tijdens SLP rondom scenarioplanning hebben we effectief kunnen bepalen wat we doen met een overschot aan vierkante meters in deze gebouwen. We weten die ruimte nu multifunctioneel in te zetten.’

Sparren met gelijkgestemden

Wat haar eveneens in positieve zin is bijgebleven, is het sparren met andere deelnemers. ‘Die hebben me absoluut geholpen. Zeker in het creëren van een helikopterview. Ik geloof dat er veel valt te leren door andere branches en sectoren te bestuderen. Ter illustratie – een van de deelnemers werkt bij een papierfabriek. Een productiebedrijf is echt een andere discipline dan de uitvaartbranche. Door mij te verdiepen in haar materie en problemen merkte ik dat ik zelf ook anders ging denken over Yarden. Het SLP stimuleert je om je oude patronen te doorbreken en anders te denken.’

Totaalpakket

Sabrina heeft veel meegenomen van de praktische handvatten, discussies en theorie. ‘Het heeft mij een nieuwe zienswijze gegeven waar ik voorlopig op kan doorleren. Het is fijn om feedback te krijgen en om complimenten te horen. Wat dat betreft is het programma bijzonder waardevol gebleken voor mij persoonlijk en voor mijn organisatie.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.