Nijenrode. Inspiratiebron voor kunst door de eeuwen heen

10 september 2018
Over Nyenrode

Op donderdag 6 september openden Yvonne van Mastrigt, burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, en Jan Nooitgedagt, voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode, in de Ridderzaal van Kasteel Nijenrode de tentoonstelling “Nijenrode. Inspiratiebron voor kunst. Geschiedenis van vijf eeuwen en meer”. Deze twaalfde tentoonstelling van Art Fund Nyenrode wordt georganiseerd in samenwerking met het Vechtstreekmuseum in Maarssen.

De expositie laat onder meer zien hoe Nijenrode door talrijke beroemde schilders uit de Gouden Eeuw, zoals Storck, Hondecoeter, Van der Heijden en Van Ruysdael, is vastgelegd. Hun werken bevinden zich in toonaangevende museale collecties over de hele wereld. Ook is te zien welke rollen voormalige eigenaren van Nijenrode gespeeld hebben in relatie tot kunst. Onder hen bevindt zich ook de internationaal vermaarde kunsthandelaar en -verzamelaar Jacques Goudstikker (1897-1940).

De tentoonstelling, die aansluit bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, bestaat uit verschillende onderdelen.

Gouden Eeuw

In het Vechtstreekmuseum in Maarssen is de komende maanden de gehele benedenverdieping ingericht met de expositie “Nijenrode op ooghoogte”. Daarin worden de belangrijkste kunstwerken getoond vanaf het begin van het Kasteel tot 1946, het jaar dat op het landgoed het Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland (N.O.I.B.) werd gevestigd, de directe voorloper van Nyenrode Business Universiteit. Hier zijn onder meer impressies te zien van de schilders van de Gouden Eeuw, zoals Hondecoeter, Storck, Van der Heijden en Van Ruysdael. In het Vechtstreekmuseum wordt ook verteld over de rol van Jacques Goudstikker, de vorige eigenaar van het kasteel en bijbehorende landgoed. Een uniek kunstwerk is een enorm geschilderd doek dat Nijenrode in Tudor-stijl (periode De Heus) laat zien: de situatie van 1899. 

Stijlkamers

Op Kasteel Nijenrode zelf geven verschillende stijlkamers een beeld van de “Verborgen Nijenrode kasteelcollectie”. De komende maanden zullen op gezette tijden rondleidingen worden gehouden door het Kasteel, georganiseerd door Art Fund Nyenrode en verzorgd door medewerkers van het Vechtstreekmuseum

Open ruimte

Verspreid over het landgoed is bovendien de tentoonstelling “Vecht-kunst in de open ruimte” te zien. Hier worden werken getoond, die N.O.I.B./Nyenrode Business Universiteit vanaf 1946 van uiteenlopende schenkers, zoals studentengroepen en alumni, heeft mogen ontvangen.

Feestelijke opening

In zijn openingsspeech bedankte Pol Schevernels, secretaris van Art Fund Nyenrode en curator/coördinator van deze tentoonstelling, alle betrokkenen voor het ter beschikking stellen van kunstwerken, tijd en financiën voor de tentoonstelling. Hij zoomde vervolgens in op het belang van kunst op Nijenrode gedurende de laatste honderdvijftig jaar, toen ondernemers en onderwijsinstellingen als eigenaren het stokje hadden overgenomen van ridders en koopmansadel. Hij benadrukte de belangrijke rol die alumni van Nyenrode Business Universiteit spelen in het behoud en het doorgeven van het erfgoed.

AFN - TT12 Jan Nooitgedagt

Jan Nooitgedagt, voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode, legde de focus op de laatste ruim zeventig jaar, toen het N.O.I.B. zijn op het landgoed vestigde en later werd omgedoopt tot Nyenrode Business Universiteit. Stichting Nyenrode, eigenaar van de universiteit en het landgoed, heeft als taak om het landgoed en de onderwijsinstelling met elkaar in evenwicht te houden. De universiteit heeft nu ook een nieuwe vestiging aan de Keizersgracht in Amsterdam, maar voor veel studenten zal de campus in Breukelen zijn aantrekkingskracht zeker blijven behouden, zo vertelde hij. De universiteit heeft als missie om responsible leaders op te leiden. Kunst vertegenwoordigt een morele waarde, aldus Nooitgedagt, en is daarom belangrijk om te koesteren als educatief instituut.

AFN - TT12 Yvonne van Mastrigt

Burgemeester Yvonne van Mastrigt is pas vijf weken in functie. Ook zij vindt dat kunst en cultuur essentiële elementen in de opvoeding zijn: “Kunst versterkt je in je verbeeldingskracht.” Zij sprak haar waardering uit over hoe de universiteit omgaat met het landgoed: “We zijn als gemeenschap afhankelijk van partijen die zich ontfermen over ons erfgoed.” In haar speech ging zij ook in op de rol van Nijenrode als handelsplaats en het belang van Nijenrode voor de omgeving. Zo is de universiteit de grootste werkgever van de gemeente Stichtse Vecht.

De echte opening van de tentoonstelling in de Ridderzaal bestond vervolgens uit de onthulling door Yvonne van Mastrigt en Jan Nooitgedagt van een zeventiende eeuws schilderij van Jacob Storck, met daarop afgebeeld de Vecht met Kasteel Nijenrode. Dit originele schilderij was speciaal voor de opening ter beschikking gesteld door een bewoner uit de Vechtstreek.

AFN - TT12 onthulling

Aansluitend konden de gasten een bezoek brengen aan de diverse stijlkamers in het Kamer of zich begeven naar de opening van de tentoonstelling “Vecht-kunst in de open ruimte”, die plaatsvond in het rostrum op de studentencampus door de 'reincarnation ceremony' van het kunstwerk 'de buitenkatheder' door de Heeren V van studentenvereniging Nieuwe Compagnie van Verre. De tentoonstelling in het Vechtstreekmuseum is op 7 september officieel geopend. 

Kunstboek en rondleidingen

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is ook een rijk geïllustreerd kunstboek à € 29,50 uitgebracht met als titel “Nijenrode. Inspiratiebron voor kunst. Geschiedenis van vijf eeuwen en meer”. Aankoop daarvan geeft recht op een tijdslot voor een rondleiding op Nijenrode met toegang tot het kasteel tijdens een aantal vastgestelde weekenddagen. Die rondleidingen worden verzorgd door medewerkers van het Vechtstreekmuseum. Het boek is onder meer te koop bij het Vechtstreekmuseum en bij de Servicedesk van Nyenrode Business Universiteit.

Omdat Nyenrode Business Universiteit een optimale, ongestoorde leeromgeving voor haar studenten en gasten wil waarborgen, is het niet mogelijk om het landgoed en het Kasteel op ieder moment open te stellen voor externe bezoekers. Hierdoor is de tentoonstelling op Nyenrode alleen te bezoeken in combinatie met een rondleiding en de aanschaf van het koffietafelboek in het Vechtstreekmuseum. 

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling

 

Over Art Fund Nyenrode

Art Fund Nyenrode is drie jaar geleden opgericht door een aantal Nyenrode-alumni. Het kunstfonds stelt zich ten doel kunst van hoog niveau een wezenlijke plaats te bieden op het landgoed en in het gedachtegoed, in de traditie van oud-kasteeleigenaar en kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Aan Goudstikkers toonaangevende kunstcollectie kwam in 1940 een vroegtijdig einde. Goudstikker overleed toen tijdens een vlucht voor de nazi’s.

De exposities van Art Fund Nyenrode bestaan uit kunst uit de privé- en bedrijfskunstcollecties van Nyenrode-alumni of kunst die door kunstenaars met een Nyenrode-verleden is geschapen. Ook streeft Art Fund Nyenrode naar het in bezit of langdurige bruikleen verkrijgen van kunstwerken voor de Art Fund Nyenrode-collectie.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.