Noodzakelijke transitie naar duurzame investeringen

Impact case van de maand: Shifting towards sustainability of foreign direct investments

23 juni 2022
Onderzoek

Voor veel landen is, door de uitdagingen die momenteel spelen in de wereld zoals klimaatverandering, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een toenemend voedseltekort, de overgang naar een duurzaam beleid van directe buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments) prioriteit geworden. De onderzoeksactiviteiten van Yulia Levashova, universitair docent aan Nyenrode Business Universiteit op het gebied van juridische aspecten van directe investeringen in het buitenland, hebben sinds 2018 invloed gehad op beleidsdiscussies bij de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Foreign Direct Investments (FDI) zijn nodig om de Sustainable Development Goals (SDGs) te realiseren. De transitie van FDI naar duurzame investeringen is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan, omdat internationale investeringswetten en -beleid een belangrijke rol spelen bij de inzet van landen voor klimaatverandering. Levashova vertelt: “Tot voor kort was de regelgeving dat deze FDI reguleert, de zogeheten International Investeringsovereenkomsten (IIA's), uitsluitend gericht op bescherming van economische belangen van buitenlandse investeerders. De verantwoordelijkheden van investeerders en het draagvlak voor klimaatvriendelijke investeringen waren hierin niet opgenomen.”  

Verbetering van duurzaamheid

Het ontbreken van sociale en ecologische verplichtingen van investeerders die in het buitenland actief zijn, tast het welzijn van miljoenen mensen aan en ondermijnt het creëren van gelijke speelvelden tussen bedrijven. “Mijn onderzoek richtte zich op het analyseren van dit probleem en het ontwikkelen van praktische instrumenten om het evenwicht tussen de belangen van investeerders en landen aan te pakken”, aldus Levashova. In 2018 presenteerde Levashova tijdens de UNCTAD World Forum een voorstel aan de beleidsmakers van de VN en Europese Commissie, en academici en juridisch experts, om internationaal investeringsrecht te integreren in de SDGs.

Impact op lange termijn

In de afgelopen jaren heeft Levashova met haar onderzoek het evenwicht hersteld tussen de belangen van investeerders en landen. Door haar onderzoek te vertalen naar beleidsaanbevelingen liet zij zien hoe de rechten en plichten van beide partijen kunnen worden afgewogen en een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het internationaal recht. “Ik werk hierin samen met verschillende organisaties zoals de UNCTAD, UNECE, de Nederlandse regering en de OESO. Op deze manier kunnen we het beleid rondom FDI verder ontwikkelen”, legt Levashova uit.

22 juni 2022

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.