Nyenrode-community optimistisch over kansen na corona

Resultaten enquête Community & Corona

21 juni 2021
Community

In de mei-editie van nieuwsbrief News@Nyenrode riepen we leden van de Nyenrode-community op om deel te nemen aan een enquête over hoe zij de gevolgen van de coronapandemie ervaren en wat hun verwachtingen zijn voor de komende tijd. Aan die enquête namen een kleine 200 alumni, studenten, klanten, stafmedewerkers en faculteitsleden van Nyenrode deel. Concluderend kunnen we stellen dat de Nyenrode-community optimistisch is over hoe de economie en hun eigen organisatie zich in de komende tijd zullen ontwikkelen. Bovendien zien zij de crisis vooral als een kans. Hieronder vind je de resultaten.

Bijna de helft van de respondenten (47%) heeft zich in de afgelopen tijd (veel) zorgen gemaakt over de eigen gezondheid. Maar men was meer bezorgd om mensen in de directe omgeving; maar liefst 81% heeft zich zorgen gemaakt over de gezondheid van naasten.

Van de respondenten die werken voor een bedrijf of daar zelf eigenaar van zijn, meldt 37% dat de omzet van hun organisaties in de coronatijd (hard) is gedaald. Bij een kwart bleef de omzet min of meer gelijk, maar 28% zegt dat bij hen de omzet juist een positieve ontwikkeling heeft laten zien in het afgelopen jaar. De rest weet het niet of wil het niet zeggen.

Het overgrote deel van de ondervraagden (92%) is persoonlijk in financieel opzicht (nog) niet echt geraakt door de coronacrisis. De steunmaatregelen van de overheid zullen daar in veel gevallen een rol bij hebben gespeeld.

Ruim driekwart (76%) is (zeer) positief over algemene economische ontwikkeling in het komende half jaar. Als het gaat over de iets langere termijn van de komende drie jaar is dat een ongeveer even grote groep (78%).

Over de eigen organisatie is men nog wat optimistischer; 85% denkt dat de eigen organisatie zich in het komende half jaar (zeer) positief zal ontwikkelen. Vooruitkijkend naar de komende drie jaar is maar liefst 90% positief.

Kansen in het nieuwe normaal

Nyenrodianen staan er om bekend dat zij eerder denken in termen van mogelijkheden dan in problemen. Dat blijkt ook nu weer; maar liefst 69% van de leden van onze community ziet de crisis vooral als een kans. Snellere digitalisering, verder verduurzamen, het aanboren van nieuwe markten, een betere privé-werkbalans, allemaal worden ze genoemd als persoonlijke of zakelijke kansen die voortkomen uit de crisis.

Aanpassingsvermogen is volgens de Nyenrode-community de eigenschap die hen veruit het meest heeft geholpen om door de crisis te komen, gevolgd door verantwoordelijkheidsgevoel, volharding en creativiteit.

Ruim een derde (35%) van de deelnemers aan de enquête denkt dat alles na de zomer weer snel teruggaat naar het 'oude normaal' van voor de crisis. De meerderheid gelooft dat dat niet het geval zal zijn. Zij verwachten vaak dat we meer dan voor de crisis zullen thuiswerken en dat onderwijs meer digitaal of hybride wordt aangeboden.

Ruim tweederde (68%) vindt dat we de pandemie moeten aangrijpen om snel grote veranderingen in ons economisch bestel door te voeren. Een eerlijkere verdeling van kansen en welvaart en meer zoeken naar duurzame oplossingen die goed zijn voor milieu en klimaat zijn daarbij veel gehoorde antwoorden.  

Ontwikkeling en educatie

Ondanks de coronacrisis zegt 70% in het afgelopen jaar toch behoorlijk te hebben geïnvesteerd in zijn of haar eigen ontwikkeling. Vaak deden zij dat door het volgen van een opleiding, cursussen, webinars of trainingen.

Negen op de tien deelnemers aan de enquête vinden dat extra aandacht voor onderwijs en opleiding (zeer) belangrijk is om uit de crisis te komen. Veel respondenten geven Nyenrode waardevolle tips om daarin haar rol te pakken. Ook geven zij thema’s aan waar Nyenrode zich dan specifiek op zou moeten richten. Die sluiten vaak aan bij de kernwaarden van de universiteit (Leadership, Entrepreneurship & Stewardship) en zijn ook regelmatig gericht op (digitale) transformatie.

In het afgelopen jaar is een groter deel van het onderwijs van Nyenrode digitaal geworden. Moet dat in de toekomst zo blijven? Hierover zijn de meningen verdeeld; 13% zou dat een zeer goede ontwikkeling vinden en 37% een tamelijk goede ontwikkeling. De andere helft is daar huiverig voor. Juist onderlinge face-to-face interactie geeft het onderwijs van Nyenrode zoveel meerwaarde en ondersteunt het vormende karakter, vinden zij vaak.

Op hun wenken bediend

Negen op de tien deelnemers gaven eind mei, begin juni in de enquête aan te snakken naar het einde van de beperkende maatregelen. Deze groep is in de afgelopen weken op haar wenken bediend, nu veel van de maatregelen in Nederland zijn versoepeld of afgeschaft.

De Nyenrode-community is positief en optimistisch, zo hebben we gezien. Zij zal zich er ongetwijfeld voor gaan inzetten om de crisis als gevolg van de coronapandemie zo snel mogelijk weer achter ons te laten.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.