Veranderkracht en menselijke maat in turbulente tijden

14 juli 2020
Onderwijs

In de vierde online Nyenrode Next Talkshow gaan prof. dr Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit, Geert-Jan Poorthuis, Managing Partner InterExcellent en alumnus BBA en Sandra Goettsch, hoofd HRM Nyenrode Business Universiteit met host Jessica Peters-Hondelink in gesprek over hoe je veranderkracht in je organisatie faciliteert en de gewenste transformatie in gang zet. Welke organisatievorm past bij jouw ambitie en hoe realiseer je deze verandering? Welke strategieën en stijlen van veranderen zijn er en wat werkt in jouw context en hoe meet je het effect? Wat moet je weten van organisatiedynamica en onderstroom? En wat is je eigen rol in het veranderproces?

Met de snel veranderende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is onze wereld groter, complexer en on(be)grijpbaarder geworden. Deze veranderingen hebben invloed op organisaties én mensen. Dat vraagt veel van mensen en de organisaties van mensen, namelijk aanpassingsvermogen, flexibiliteit, meebewegen, zo verantwoord als mogelijk. Niet alleen van werknemers, maar ook van werkgevers vraagt dit om beweging, actie, ofwel een adaptieve invulling van ondernemerschap, leiderschap en stewardship. Wat die invulling anno 2020 is, is een andere dan in 1920 en die zal ook anders zijn dan in 2120. Anders gezegd: wat goed is om te doen, is contextueel en tijdsafhankelijk. Hoe dan te bewegen, is hoe dan ook dynamisch en veranderlijk. Als 'bamboo in the breeze'.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.