Ondersteuning voor scriptiestudenten Accountancy

12 september 2017
Onderwijs

Dit jaar is Nyenrode gestart met verschillende initiatieven om accountancystudenten te ondersteunen bij het schrijven van de masterscriptie. Uit de jaarlijkse enquête van de studiecoaches bleek vorig jaar dat studenten behoefte hebben aan ondersteuning hierin. Eén van de initiatieven is de Scriptiewerkplaats voor studenten die al een onderwerp voor de scriptie hebben gekozen en een begeleider toegewezen hebben gekregen, maar vastlopen bij het schrijven.

Scriptiewerkplaats: 8 vrijdagen gezamenlijk aan de slag met de scriptie

Studenten gaven in de enquête aan dat ze het schrijven van de masterscriptie wel een heel solitaire bezigheid vinden. Studiecoach Lidy Coolen: ‘Het helpt al als studenten merken dat ze niet de enige zijn die vastlopen met hun scriptie. Ook hebben ze behoefte aan tijd en plaats om met de scriptie aan de slag te gaan.’ Begin mei is daarom de Scriptiewerkplaats voor de masterscriptie Accountancy gestart. De Scriptiewerkplaats is ondersteunend van aard en bestaat uit 8 vrijdagen in mei/juni waarop de studenten naar Nyenrode komen en gezamenlijk met de scriptie aan de slag gaan. De inhoudelijke begeleiding van de scriptie ligt bij de scriptiebegeleider en dat blijft zo. De deelnemers bepalen de thema’s die tijdens de Scriptiewerkplaats aan bod komen.

Planning en structuur

De scriptiecoördinatoren en studiecoaches begeleiden afwisselend de Scriptiewerkplaats. De scriptiecoördinatoren besteden vooral aandacht aan de praktische zaken, de planning en de structuur van het schrijfproces. De studiecoaches gaan meer in op zelfmanagement: hoe kan ik me ertoe zetten, hoe ga ik om met tegenslag? Studiecoach Danièle Wilhelmus: ‘Studenten hebben de tijd voor de masterscriptie, maar daarin schuilt ook gevaar. Door drukte op werk verdwijnt de scriptie naar de achtergrond. Het komt regelmatig voor dat de behaalde vakken dan vervallen. Dat moet je voor zijn.’

Eerste ervaringen positief

De deelnemers aan de eerste Scriptiewerkplaats waren erg enthousiast en goed gemotiveerd. Studiecoach Lidy Coolen: “Ze deden de suggestie om ook op de zaterdagen een ruimte te reserveren waar ze zelfstandig aan de slag kunnen. Daar zullen we in de volgende scriptiewerkplaats gelegenheid voor geven.” Ook zal bij de volgende scriptiewerkplaats de doorlooptijd langer worden. Een andere wijziging is het aanbieden van stof in subgroepjes. Doordat de studenten in verschillende fases van het scriptieproces zitten hebben ze verschillende behoeftes, de ene groep kan dan informatie krijgen over het zoeken van literatuur en de ander, die al verder is, over academisch schrijven. De volgende scriptiewerkplaats start in november.

Een deelnemer over de scriptiewerkplaats:
“Door de scriptiewerkplaats ga je beter het totaalbeeld overzien. Je wordt geholpen om het werk in hapklare brokken te verdelen, waardoor het hanteerbaar wordt. Ik heb er nu vertrouwen in dat ik op korte termijn de scriptie af ga maken.”

Workshop scriptievoorstel

Naast de Scriptiewerkplaats is ook gedacht aan de studenten die het lastig vinden om een onderzoeksvoorstel op te stellen en hun scriptievoorstel nog in moeten dienen. De workshop ‘scriptievoorstel’ is gericht op het schrijven van het voorstel, maar ook op de start van het onderzoek en het schrijfproces: hoe pak je het aan? De deelnemers gaan met een onderzoeksvraag en deelvragen naar huis. In oktober wordt deze workshop opnieuw aangeboden.

Masterscriptie NU! = Niet Uitstellen

En dan is er ook nog een speciaal EV-scriptietraject voor studenten die het Onderzoeksvak EV in het najaar van 2016 of eerder hebben afgerond. Dit is een eenmalig scriptietraject om studenten die nog niet aan de scriptie begonnen zijn in een vast stramien van deadlines naar de eindstreep te begeleiden. Het Masterscriptie-NU traject EV loopt van april tot december 2017 en heeft een strak stramien en een korte doorlooptijd. Voor studenten die niet aan de voorwaarden voor het Masterscriptie-NU-traject voldoen of voor wie die korte doorlooptijd niet haalbaar is, is de Scriptiewerkplaats een goed alternatief.

Foto: studiecoaches Danièle Wilhelmus en Lidy Coolen

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.