Innovatieve oplossingen om bouwsector te verduurzamen

Dura Vermeer en Nyenrode Business Universiteit werken samen aan verduurzamen GWW-markt

10 oktober 2019
Over Nyenrode

De Grond-, Water- en Wegenbouwproductie-markt in Nederland anno 2019 heeft naast een positieve impact ook een negatieve invloed op onze samenleving. In het bijzonder door de uitstoot van CO2, het verbruiken van grondstoffen en invloed op biodiversiteit. Het verduurzamen van de GWW-markt is een gezamenlijke opgave voor opdrachtgevers in de bouw, opdrachtnemers in de bouw en kennisinstellingen. Dura Vermeer en Nyenrode Business Universiteit gaan zodoende de komende drie jaar samenwerken aan verduurzaming en vernieuwing van de GWW-markt. Deze samenwerking start vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid. 

Gezamenlijke ambitie

Dura Vermeer heeft de ambitie om voorloper te zijn bij de vernieuwing en verduurzaming van de GWW-markt in Nederland. Tegelijkertijd wil Nyenrode de maatschappij dienen door verantwoordelijke leiders en professionals op te leiden. Structureel gezamenlijk optrekken bij onderzoek en onderwijsactiviteiten draagt volgens beide organisaties bij aan deze ambities. De samenwerking behelst onder andere de organisatie van bijeenkomsten, het voeren van het (strategische) debat over duurzaamheid in de bouw, kennisontwikkeling, onderzoek en gastcolleges op het gebied van duurzaamheid en duurzaam ondernemen.

dag van de duurzaamheid


Vergroten bewustzijn

‘Nyenrode wil ook op maatschappelijk vlak het verschil maken’, legt programma-directeur Modular Executive MBA Nyenrode Henk Kievit uit. ‘Dit doen we onder andere door bij te dragen aan onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd gaat het ook om het vergroten van het bewustzijn van de urgentie van het klimaatprobleem bij individuen. De kranten staan er vol mee, maar het is tijd om er zelf actief mee aan de slag te gaan. De samenwerking met Dura Vermeer is hier een mooi voorbeeld van.’

Gijs Naarding, directeur Dura Vermeer, vult Kievit aan: ‘Wij geloven dat je de duurzaamheidsopgave niet alleen aan kunt. Duurzaamheid vraagt om samenwerken en innovatie. Met Nyenrode zetten we daarin weer een nieuwe stap. Het is niet voor niets dat vanuit de kennis van de stewardship benadering van Nyenrode onze afdeling NEXT is ontstaan. Binnen deze afdeling zijn de partnerprogramma’s De Circulaire Weg en Ecopave XL opgezet. Met deze programma’s brengen we duurzaamheid verder, samen met onze klanten.’

hoofdfoto Neyenrode dag van de duurzaamheid


Doorgaand proces

Hoogleraar duurzaamheid aan Nyenrode André Nijhof vindt de Dag van de Duurzaamheid een mooi symbolisch teken als start van de samenwerking. ‘Duurzaamheid is een doorgaand proces. Toch is het goed om eens per jaar net iets meer stil te staan bij de vraag: wat gaat er goed en welke slagen moeten we nog maken? Hoe vinden we bijvoorbeeld innovatieve oplossingen om onder meer de bouwsector te verduurzamen? Het is belangrijk om niet alleen stil te staan bij problemen in het hier en nu, maar ook te kijken naar de toekomst. Er blijven namelijk ook dan bouwprojecten ontstaan. De vraag is hoe we deze kunnen realiseren zonder negatieve effecten als CO2-uitstoot en het lineair gebruiken van onze beschikbare grondstoffen.’

Over Dura Vermeer

Dura Vermeer behoort al bijna 165 jaar tot de grootste bedrijven in de bouw. Dura Vermeer is in heel het land actief in de marktsegmenten woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur en werkt dagelijks aan haar ambitie om tot de top 3 van innovatieve bouwbedrijven te behoren. Dit doet zij onder andere door de ontwikkeling van verschillende duurzame innovaties en producten en door samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid aan te gaan met startups, andere bedrijven en overheden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.