Raamwerk Verantwoord Ondernemen

Impactcase van de maand: 'How to make strategic decisions to benefit people, planet, and profits simultaniously'

21 september 2022
Onderzoek

Wil je als organisatie verantwoord ondernemen en strategische beslissingen nemen die ten goede komen aan mens, milieu én markt, dan geldt de gouden regel: meten is weten. Daarom ontwikkelden Annemieke Roobeek, Jacques de Swart en Myrthe van der Plas het raamwerk ‘Verantwoord Ondernemen’ waarmee organisaties in zeven stappen beslissingen kunnen nemen die de winst verhogen en tegelijkertijd positieve impact maken op mens en milieu.

Het raamwerk is gekoppeld aan innovatieve online-software, Responsible Business Simulator (RBS) genaamd. Belangrijke data afkomstig uit bijvoorbeeld kosten-batenanalyses, onderzoeksrapporten en benchmarkstudies worden met RBS geanalyseerd. Daarnaast worden de waarden, strategie, doelen en risicobereidheid van de organisatie meegewogen. De uitkomsten helpen onder meer leidinggevenden binnen de overheid, gezondheidssector, life science-industrie en financiële instellingen om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken voor een toekomstbestendige organisatie.

Beste keuze

Prof. dr. Jacques de Swart, hoogleraar toegepaste wiskunde aan Nyenrode Business Universiteit geeft een voorbeeld: “Rimetaal is een innovatief metaalconstructiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van onder andere afval-inzamelsystemen. Uit het trackrecord van Rimetaal bleek dat klanten zoals gemeenten hun leveranciers meer op prijs dan op duurzaamheid selecteerden. De RBS toonde aan dat het leasen van een afvalsysteem in combinatie met een onderhoudscontract voor klanten, én voor Rimetaal zelf de beste keuze is om betaalbaar en toekomstbestendig te zijn. Voor hun portemonnee, maar ook voor mens en milieu omdat deze werkwijze bijdraagt aan een circulaire economie.”

Win-win

Volgens zijn collega prof. dr. Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, toont dit voorbeeld ook aan dat het raamwerk de zogenaamde ‘say-do-kloof’ verkleint: “Het helpt organisaties en bedrijven bij het nakomen van hun beloftes om duurzaam in te kopen. Gemeenten prefereren duurzame producten maar kiezen vaak toch voor goedkope alternatieven. Rimetaal heeft met behulp van de RBS laten zien dat het ook anders kan, dat er een win-win mogelijk is met een ander businessmodel waarmee zij samen met hun klanten duurzame impact kunnen maken zonder hogere kosten.”

Verantwoordelijkheid

Dat het raamwerk ook toepasbaar is op niet-commerciële bedrijven blijkt wel uit het voorbeeld van zorgverzekeraar voor zorgpersoneel IZZ. Met de RBS heeft IZZ de impact gemeten van interventies zoals flexibelere werkroosters en meer aandacht voor fysieke en mentale gezondheid van zorgpersoneel op indicatoren zoals verzuim, personeelsverloop, tevredenheid, en loonkosten. Roobeek: “IZZ ondersteunt hiermee zorginstellingen om het hoge personeelsverloop, burn-outs, onveiligheid en de lage medewerkerstevredenheid terug te dringen. Het is een mooi voorbeeld hoe een zorgverzekeraar haar verantwoordelijkheid neemt om niet alleen haar verzekerden, maar de hele zorgsector verder te helpen. En dat is ook ons doel geweest met dit raamwerk: leiders helpen hun verantwoordelijkheid te nemen door het hele plaatje van financiële en niet-financiële variabelen in ogenschouw te nemen, en de tijdsfactor mee te tellen. Zo wordt het mogelijk om met een data-driven strategie de wereld een beetje beter te maken.”

Olievlekwerking

Inmiddels is de RBS niet alleen bij 20+ organisaties toegepast, maar ook in het onderwijs van Nyenrode Business Universiteit opgenomen. Myrthe van der Plas ontwikkelde en doceerde deze module aan 200+ studenten en zegt hierover: “Initieel vinden de studenten het een wat vaag onderwerp. Als we ze leren hoe ze hoe ze met data en software de impact van beslissingen op zowel winst, mens én milieu kunnen kwantificeren en onderling vergelijkbaar kunnen maken voor meer dialoog over strategische prioriteiten, wordt het concreet en relevant voor ze.”

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.