Reactie naar aanleiding van berichtgeving Algemeen Dagblad

7 november 2020
Over Nyenrode

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 7 november wordt bericht over een zedenzaak die mogelijk heeft plaatsgevonden op de campus van Nyenrode. In het belang van de privacy en op verzoek van betrokkenen betracht Nyenrode terughoudendheid bij het naar buiten brengen van dit aangrijpende incident.

Op zaterdagavond 30 oktober kwam er bij de campusbeveiliging een melding binnen van een mogelijk zedendelict. De campusbeveiliging heeft direct de politie geïnformeerd, die de verdachte in verzekering heeft gesteld. De zaak is nu in handen van de politie en het OM, we volgen de ontwikkelingen hierin op de voet.

We vinden deze gebeurtenis vanzelfsprekend verschrikkelijk. De universiteit is in nauw contact met het slachtoffer en we hebben direct hulp aangeboden. Iedereen die zich geraakt voelt door de gebeurtenissen, bieden we de mogelijkheid om hierover het gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon.

Een veilig klimaat op de campus om te studeren en te wonen is een basisvoorwaarde waar Nyenrode Business Universiteit pal voor staat. Hoe wij hier met alle medewerkers en studenten samen zorg voor dragen, hebben we vastgelegd in onze Code of Conduct.

Wij danken de mensen van de campusbeveiliging en de politie voor hun adequate optreden in deze zaak.


Koen Becking
Remmelt Vetkamp
College van Bestuur, Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.