Reactie op berichtgeving in de media over Nyenrode New Business School

4 juni 2016
Over Nyenrode

Gisteren en vandaag zijn in diverse media publicaties verschenen waarin wordt bericht over misstanden tijdens een studiereis van een groep Nyenrode New Business School studenten naar China.

Achtergrond van de berichtgeving is dat er deze week klachten bij het College van Bestuur van Nyenrode werden gemeld over diverse gebeurtenissen tijdens de China reis, waarbij ook de naam van directeur Anton Busselman werd genoemd. Op basis van deze klachten heeft Nyenrode besloten om een externe, onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen naar wat exact is voorgevallen tijdens de studiereis. Daarnaast is een externe vertrouwenspersoon ingesteld waar deelnemers aan de reis met vragen of opmerkingen terecht kunnen. Anton Busselman draagt gedurende de periode van het onderzoek zijn taken over. Het onderzoek duurt naar verwachting twee maanden.

Nyenrode biedt haar studenten een gezonde en veilige leeromgeving, ook op studiereizen naar het buitenland. Zij betreurt de ontstane situatie en stelt alles in het werk om de feiten in kaart te brengen op basis waarvan zorgvuldige besluitvorming kan worden gepleegd. In de tussentijd neemt het bestuur van de Universiteit de leiding over van de Nyenrode New Business School in Amsterdam en heeft een interimdirecteur aangesteld die maandag 6 juni begint.

Gedurende de loop van het onderzoek zullen er geen mededelingen worden gedaan aan de pers.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.