Afbetalen revolving scholarship maakt weer een nieuwe beurs mogelijk

2 december 2016
Community

Stichting Nyenrode Fonds (SNF), opgezet door alumni van Nyenrode, stelt Nyenrodianen en anderen in staat om via donaties beurzen voor studenten mogelijk te maken maar genereert ook investeringen in de universiteit en fondsen voor het opknappen van monumenten. In 2011 is SNF gestart met een initiatief om revolving scholarships mogelijk te maken, een concept dat veel Amerikaanse universiteiten ook kennen. Dat zijn beurzen voor talentvolle potentiële studenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun studie aan Nyenrode helemaal zelf te bekostigen. Een van deze talentvolle studenten is Johan Schaap.

Het “revolving” karakter houdt in dat de ontvanger van de beurs een morele verantwoordelijkheid heeft om zijn of haar uiterste best te doen om de beurs terug te betalen en zo weer een nieuwe scholarship van een volgende student mogelijk te maken. Op deze manier krijgt weer een nieuw talent de kans om aan Nyenrode te studeren en de bedoeling is dat dit proces zich keer op keer blijft herhalen.

Collectieve donatie

Alumni van het jaar 1953 van het N.O.I.B. hebben als groep een aantal van dit soort scholarships mogelijk gemaakt. Fred Zeeven uit die lichting: “Toen ik een aantal jaar geleden hoorde over het revolving scholarship programma, bracht ik dat op een reünie van mijn jaar ter sprake. Ik wilde een scholarship mogelijk maken van 10.000 euro namens ons hele jaar, onafhankelijk van of mensen wel of niet individueel bijdroegen. Ik heb iedereen opgebeld en was blij met grote maar ook met kleinere bedragen. Zo heb ik het bedrag bij elkaar gesprokkeld.” Zeeven vervolgt: “Als jaar kregen we destijds de kans om drie kandidaten voor deze scholarship te interviewen. Jaargenoot Jan Derk Boerma en ik hebben die interviews gedaan. Onze keus voor deze scholarship viel toen op kandidaat Johan Schaap.”

Kans op studie

Johan Schaap, oud-student fulltime MSc in Management, ontving in 2011 de scholarship van 10.000 euro, die was bijeengebracht door de alumni van het N.O.I.B.-jaar 1953. Hij vertelt: “Ik had gestudeerd aan NHL Hogeschool in Leeuwarden en wilde daarna graag mijn master doen aan Nyenrode. De bank die tot dat jaar een speciale lening kende voor studenten van de MSc-opleiding op Nyenrode, stopte daar toen helaas mee. Ikzelf had het geld niet helemaal voorhanden. Daarom was ik blij met de scholarship, die me in staat stelde mijn opleiding op Nyenrode toch te kunnen doen.”

Meer beurzen

Fred Zeeven: “Nadat we de beurs bij elkaar hadden, kregen we van nog een aantal mensen uit ons jaar te horen dat die hadden willen bijdragen. Ik heb toen weer mijn jaargenoten gebeld voor een tweede beurs, maar ik bleef toen steken op zo’n 6.500 à 7.000 euro. Toen kwam mij ter ore dat het jaar 1951 ook geprobeerd had een beurs te realiseren maar ook niet genoeg fondsen had. Door de bedragen van beide jaren bij elkaar te leggen, konden we wel weer een beurs van 10.000 euro mogelijk maken. Die heeft toenmalige MSc-student Dyon Matulessy ontvangen.”

Bijzondere tijd

Zijn studie aan Nyenrode heeft veel betekend voor Johan Schaap: “Het mooiste aan Nyenrode is dat de opleiding erg veel brengt op leergebied én in sociaal opzicht. In zestien maanden doorloop je een zeer goede opleiding en beleef je ook een heel bijzondere studententijd.” Intussen heeft hij zijn beurs volledig terugbetaald aan Stichting Nyenrode Fonds. Daardoor kan het jaar 1953 samen met Johan weer een nieuwe scholarship uitreiken aan een volgende student die ook niet zelf de financiële mogelijkheden heeft om de opleiding volledig te bekostigen. Zo ontstaat een echte revolving scholarship.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.