Samenwerken om transities in gang te zetten

17 november 2017
Onderwijs

Publiek-Private Samenwerking (PPS) wordt traditioneel vooral geassocieerd met ruimtelijke sectoren zoals de bouw en infrastructuur. Maar volgens Maurits Sanders, kerndocent van de MBA-module Nieuwe Publiek-Private Samenwerking, wint PPS inmiddels ook in andere branchesterrein. ‘PPS wordt over de gehele linie dé manier van werken bij de aanpak van complexe problemen en het in gang zetten van grote maatschappelijke transities.’

Prominente voorbeelden van nieuwe toepassingsgebieden van Publiek-Private Samenwerking zijn onder meer de zorg, het onderwijs en de voedingsmiddelenindustrie. ‘De introductie van PPS opent de deur voor nieuwe oplossingen die worden gedragen door publiek en privaat. Dat gaat gepaard met nieuwe functies voor PPS’, stelt Sanders. ‘In de traditionele toepassingsgebieden van PPS gaat het veelal om het realiseren van projecten. In de nieuwe sectoren is men meer beleidsvormend bezig. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties ontkomen niet meer aan samenwerking. Het is min of meer een voldongen feit. Dat is tegelijkertijd ook een belangrijke meerwaarde. Wanneer je PPS namelijk goed in de praktijk brengt, ontstaan vanzelf betere beleidsoplossingen en een breder maatschappelijk draagvlak.’

PPS wordt over de gehele linie dé manier van werken bij de aanpak van complexe problemen en het in gang zetten van grote maatschappelijke transities.

Samenwerking versnelt doorbraken

De verbreding wordt volgens Sanders perfect geïllustreerd door de aanpak bij belangrijke maatschappelijke problemen zoals financieel-economische criminaliteit. ‘Overheden, politiediensten, banken, verzekeraars en IT-specialisten vinden elkaar steeds vaker. Ze werken gezamenlijk aan een betere beveiliging van systemen en diensten. Ook ontwikkelen zij doelgerichte methoden om bijvoorbeeld cybercriminelen op te sporen.’

Een ander voorbeeld is de aanpak van overgewicht onder jongeren. ‘Bij het tegengaan van overgewicht zie je dat overheden, de voedingsmiddelenindustrie en detailhandel een gedeelde strategie hanteren om het probleem te lijf te gaan. Ook bij de realisatie van grote maatschappelijke veranderingen zoals de energietransitie speelt PPS een belangrijke rol.

Overheid en bedrijven maken in toenemende mate gebruik van PPS om versnellingen en doorbraken te realiseren.

Juiste manier

Hoewel PPS een te dynamisch proces is om te kunnen vangen in een bondige blauwdruk, zijn er volgens Sanders wel do’s en dont’s te benoemen: ‘Een belangrijke vuistregel is dat het ontwerp van een PPS-strategie de functie ervan moet dienen. Bovendien moet de sturing aansluiten op het ontwerp, maatwerk dus. Sommige organisaties houden in eerste instantie strak vast aan hun eigen opvattingen. Door de nadruk op het gezamenlijke doel te leggen en er tegelijkertijd op toe te zien dat elke partij binnen het gekozen kader haar eigen belangen kan realiseren, bereik je de beste resultaten.’

De module Nieuwe Publiek-Private Samenwerking is onderdeel van de Modulair Executive MBA, track Public & Private. Het leert je de onderliggende mechanismen en patronen begrijpen die een rol spelen bij het Publiek-Private Samenwerken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van en adviseren over passende PPS-vormen in een specifieke situatie.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.