Provinciale subsidie voor restauratie Oranjerie Nijenrode

28 februari 2017
Over Nyenrode

Nijenrode ontvangt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels een bijdrage van de provincie Utrecht voor restauratie van de Oranjerie op het landgoed. De Oranjerie van Nijenrode stamt uit omstreeks 1910 en is gebouwd onder kasteeleigenaar Michiel Onnes. Die herstelde kasteel Nijenrode en het bijbehorende landgoed in oude stijl na een periode van verval. De Oranjerie maakt onderdeel uit van een groter monumentaal complex waar onder meer ook kassen en een stookkelder met schoorsteen bij horen.

Oorspronkelijk gebruik

Enkele decennia lang is de Oranjerie gebruikt als werkplaats. De laatste jaren is het monumentale gebouw weer, net als in de beginperiode, in gebruik genomen voor de overwintering van kuipplanten. Nederland kent momenteel nog ongeveer negentig Oranjerieën. Slechts ongeveer twintig daarvan worden nog gebruikt voor de oorspronkelijk functie, de overwintering van kuipplanten.

In totaal verstrekt de provincie in het kader van de Erfgoedparels-regeling 3,3 miljoen euro aan zeventien rijksmonumenten in de provincie. Met behulp van deze bijdragen blijven deze markante monumenten behouden en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand. Het subsidiebedrag voor de casco restauratie van de Oranjerie bedraagt € 102.868,-.

Behoud

Tanja Visser is directeur van Stichting Nyenrode Fonds. Dit fonds, dat is opgezet door alumni van Nyenrode Business Universiteit, faciliteert donaties van alumni, bedrijven en goede doelen voor onder meer het behoud van het erfgoed op het landgoed. Visser: “Stichting Nyenrode Fonds is het Fonds Erfgoedparels en de provincie Utrecht zeer dankbaar voor hun gift. Dankzij de steun van het Fonds Erfgoedparels kan de Oranjerie op Nijenrode gerestaureerd worden en behouden blijven voor de Vechtstreek”.

Andere projecten

De andere zestien gehonoreerde projecten in de provincie Utrecht zijn:

 • Landhuis de Horst (Driebergen)

 • Kasteel de Haar (Utrecht)

 • Kasteel Amerongen (Amerongen),

 • Buitenplaats Beerschoten-Willinkshof (Driebergen),

 • Muur buitenplaats Doornburgh (Maarssen)

 • Sint Jozefkerk Achterveld (Leusden)

 • Sint Bavokerk Harmelen (Woerden)

 • Augustinus Kerk (Utrecht)

 • Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Houten)

 • Dorpskerk Maarsbergen (Maarsbergen)

 • Oude School (Oudewater)

 • Koningin Wilhelminaschool (Utrecht)

 • Voormalig klooster Mariënhof (Amersfoort)

 • Museum Flehite (Amersfoort)

 • Begraafplaats Hogewal (Woerden)

 • Het retabel in de Grote Kerk (Vianen).

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.