Verbondenheid als uitgangspunt om duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen

15 december 2016

In onze samenleving vinden steeds meer transities plaats naar diepgaande en duurzame maatschappelijke veranderingen. En dat heeft gevolgen voor de samenwerking tussen publieke en private partijen. ‘Om die transities succesvol te laten verlopen is het van groot belang dat individuen en organisaties zich verbonden voelen met duurzaamheidsthema’s en stewardship’, zegt André Nijhof, kerndocent van de nieuwe module Duurzame Transitie & Stewardship. De module is onderdeel van de MMBA Public & Private.

Stewardship: duurzame transities vanuit verbondenheid

Hoe tillen we duurzaamheid naar een hoger niveau? Die vraag speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Er vinden dan ook veel duurzame transities plaats, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs, maar ook op gebied van energie, huisvesting en ontwikkelingshulp. Nijhof: ‘Om zo’n duurzame transitie succesvol te laten verlopen is natuurlijk kennis nodig over het veranderproces en de rollen die verschillende publieke en private partijen daarin hebben. Echter, misschien nog wel belangrijker is dat personen en organisaties zich verbonden voelen met de duurzaamheidsthema’s. Dat ze gemotiveerd zijn om een positieve impuls te geven aan maatschappelijke vraagstukken waar zij zich zorgen over maken.’ Die verbondenheid is waar de term Stewardship voor staat.‘Tijdens de module wordt zowel inhoudelijk ingegaan op duurzaamheidsthema’s als op de transities die plaatsvinden. Je leert begrijpen hoe het transitieproces verloopt en hoe private en publieke partijen daarin cruciale en verschillende rollen te vervullen hebben.’ Nijhof geeft de transities in de ontwikkelingshulp en de zorg als voorbeelden waar de module op inspeelt.

Ontwikkelingshulp: van traditional aid naar responsible trade

‘In de huidige wereld worden vraagstukken op gebied van ontwikkelingshulp steeds belangrijker. Kijk bijvoorbeeld maar naar de onrust die bestaat over de enorme vluchtelingenstromen’, aldus Nijhof. Voorheen was ontwikkelingshulp vooral een taak van de overheid. Tegenwoordig mengen private partijen zich hier ook in, omdat ze zich verbonden voelen met het thema. Zo zijn er banken die gezamenlijk financiële structuren in arme landen ontwikkelen of adviesbureaus die zich inzetten om de leefomgeving daar te verbeteren. Nijhof: ‘Publieke en private partijen moeten veel meer samen tot oplossingen komen, waarbij de hulp effectiever wordt, publieke doelen gewaarborgd blijven en de zaak niet doorslaat naar een handel waar het alleen maar draait om winst. Het is een transitie van traditionele hulp naar verantwoorde en duurzame handel.’

Goede zorg borgen voor toekomstige generaties

Ook in de zorg vindt een duidelijke transitie plaats: technologische mogelijkheden nemen toe, de zorg wordt beter, maar de kosten nemen ook toe. Nijhof: ‘De vraag is hoe private en publieke partijen gezamenlijk de zorgsector kunnen verduurzamen. Ook hier is verbondenheid weer belangrijk. We willen toch allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben?’

Verkennen van nieuwe terreinen

Nijhof: ‘In deze module dagen we jou als deelnemer uit om na te denken over een vraagstuk op gebied van duurzame transitie en stewardship. Een vraagstuk uit de praktijk waar je al lange tijd over nadenkt en waar je echt een antwoord op wilt vinden. We merken dat deelnemers vaak op de gebruikelijke paden blijven als het gaat om de vragen die zij zichzelf stellen. Wij willen ze uitdagen om nieuwe terreinen te verkennen. Hoe werd het vraagstuk vroeger benaderd of hoe doen ze dat in andere landen. Werkt het antwoord dat je voor ogen hebt ook voor één of twee generaties in de toekomst? Dat is waar duurzaamheid om gaat.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.